סילבוסים - תואר ראשון

 

סמינריונים:

 

     קורסי בחירה:

קבוצה ב':                                                

הכרת דוחות כספיים