סמינרים

Joint Seminar Series with NYU Abu Dhabi

סמינר משותף החוג לכלכלה אוניברסיטת חיפה והחוג לכלכלה אוניברסיטת אבו דאבי

סמינר מחלקתי תשפ"ד