מורים מן החוץ

 

 

שם המורה הקורס אותו מלמד כתובת מייל
 רו"ח ארנון רצקובסקי הכרת דוחות כספיים  (בחירה מקבוצה ב') This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
עו"ד יוסי חכם יסודות המשפט This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  דיני מסחר א'  
  דיני מסחר ב'  
  משפט עסקי  
רו"ח אמיר בר שלום יסודות החשבונאות This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  תמחיר וחשבונאות ניהולית למנהע"ס - שיעור
  רישום מידע חשבונאי
  סוגיות במדידה ב' 
רו"ח מרק ינובסקי יסודות החשבונאות-תרגיל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  סוגיות במדידה ב' 
רו"ח עוזי מסינגר מבוא לחשבונאות פיננסית א' This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  מבוא לחשבונאות פיננסית ב'
  יסודות החשבונאות  
  תמחיר וחשבונאות ניהולית למנהע"ס - תרגיל  
רו"ח יובל אבוחצירא דיני מיסים א' This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  דיני מיסים ב'
  סוגיות במיסים א'
  תאגידים ובעיות מיסוי (שנה ד')
רו"ח אורי שרון סוגיות במדידה א' - שיעור This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  מבוא לחשבונאות פיננסית ב' - תרגיל
רו"ח יפעת פטל-רייך יסודות ביקורת חשבונות א' - שיעור This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  יסודות ביקורת חשבונות ב' - שיעור  
רו"ח אלדד בוך יסודות ביקורת חשבונות א' -תרגיל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  יסודות ביקורת חשבונות ב' - תרגיל  
רו"ח יהושע חבר מיסוי בינלאומי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  מיסוי ני"ע ומכשירים פיננסיים  
  תאגידים ובעיות מיסוי (שנה ד')   
רו"ח ג'ריס חאיק צירופי עסקים ודוחות מאוחדים This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
רו"ח אבי אומסי חשבונאות ניהולית מתקדמת - שיעור This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  יסודות החשבונאות למשפטנים
  תמחיר וחשבונאות ניהולית למנהע"ס - שיעור
רו"ח אייל בן עזרא חשבונאות ניהולית מתקדמת - תרגיל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  מבוא לחשבונאות פיננסית ב' - תרגיל
  מבוא לחשבונאות ניהולית לחשבונאים - תרגיל
  סוגיות במדידה א'  - שיעור - השלמה לחשבונאות
רו"ח אורי מורד ביקורת חשבונות מתקדמת (שנה ד') This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  בעיות מיוחדות בביקורת (שנה ד')
רו"ח גיא אהרוני סוגיות בחשבונאות ודיווח ענפי (שנה ד') This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  דוחות כספיים המתפרסמים לציבור (שנה ד')
רו"ח אבישי דינר תאגידים ובעיות מיסוי (שנה ד') This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  דיני מיסים - השלמה לחשבונאות
רו"ח אבי מזרחי הערכות שווי וניתוחים פיננסיים  (שנה ד') This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
רו"ח שלום מימרן צירופי עסקים ודוחות מאוחדים This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  הצגת דוחות כספיים (שנה ד')
  דוחות מאוחדים ובעיות נבחרות (שנה ד')
רו"ח איציק נוח נושאים בפיננסית א' (שנה ד') This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
*ראש מסלול חשבונאות* נושאים בפיננסית ב' (שנה ד')
רו"ח אורטל בלין נושאים בפיננסית א' (שנה ד') - תרגיל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  נושאים בפיננסית ב' (שנה ד') - תרגיל
רו"ח גולן מוזס חוקים אחרים (שנה ד') This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  דיני מיסים א'
  דיני מיסים ב'
רו"ח שני כהן מבוא לדיני מיסים This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  סוגיות במיסים ב'
רו"ח מנשה ביטון תמחיר וחשבונאות ניהולית למנהע"ס - תרגיל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
רו"ח יצחק יחזקאל  מבוא לחשבונאות ניהולית לחשבונאים - שיעור This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
רו"ח איציק כוכבי סוגיות מיוחדות בחשבונאות - תרגיל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  סוגיות פרקטיות בחשבונאות  (בחירה מקבוצה ב')
רו"ח שלומי בני  ביקורת מערכות מידע ממוחשבות (שנה ד') This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
רו"ח עדלה פרח ביקורת ענפית (שנה ד') This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
רו"ח ד"ר יוסף צור תיאוריה חשבונאית (שנה ד')  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
רו"ח לינוי טובול דוחות כספיים המתפרסמים לציבור - תרגיל (שנה ד') This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ראמי סעד מערכות מידע ניהוליות This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

שם המורה הקורס אותו מלמד כתובת מייל
יובל אופק-שני מבוא לכלכלה א' - שיעור  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אדוה עבדי מבוא להסתברות This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  מבוא לסטטיסטיקה  
  מבוא לסטטיסטיקה והסתברות  
ד"ר יעל זפקוביץ חשבון אינפי א' - שיעור This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  חשבון אינפי ב' - שיעור
  שיטות מתמטיות (בחירה מקבוצה א')
מר עכריה אסלאם חשבון אינפי א' - שיעור  
רו"ח מחמוד איוב   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר לביב שאמי מאקרו א' This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר גריגורי גורביץ ניהול פיננסי : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  שוק ההון וניתוח ני"ע  
ד"ר סמדר זיו יסודות המימון This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר אנדריי קודריאבצב יסודות המימון This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר עמית גייר כלכלת איכות (בחירה מקבוצה ב') This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר גלית ברנשטוק מבוא לניהול This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
פרופ' אריה מלניק תולדות היזמות (בחירה מקבוצה ב') This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר הילה נבו-אילן הגבלים עסקיים (בחירה מקבוצה ב')   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר שירי צמח-שמיר כלכלת סביבה (בחירה מקבוצה א') This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר שגית בראל-שקד כלכלת ישראל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר מחמוד קעדאן רו"ח אקונומטריקה למתקדמים (תואר שני) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
יניב פגוט סוגיות בניהול קרנות נאמנות (בחירה מקבוצה ב') This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר שרון גרעין טל כלכלה פיננסית ומשברים פיננסיים (תואר שני)  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר אמיר להט עו"ד דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית (תואר שני) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר גיל כהן נושאים במימון (תואר שני) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.