מורים מן החוץ

מורים בחשבונאות:

 

כתובת מייל

הקורס אותו מלמד

שם המורה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

הכרת דוחות כספיים (בחירה מקבוצה ב)'

רו"ח ארנון רצקובסקי

**ראש מסלול חשבונאות**

סוגיות פרקטיות בחשבונאות (בחירה מקבוצה ב)'

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

יסודות המשפט

עו"ד יוסי חכם

דיני מסחר א'

דיני מסחר ב'

משפט עסקי

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

יסודות החשבונאות

רו"ח אמיר בר שלום

תמחיר וחשבונאות ניהולית למנהע"ס - שיעור

רישום מידע חשבונאי

סוגיות במדידה ב'

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

יסודות החשבונאות-תרגיל

רו"ח מרק ינובסקי

סוגיות במדידה ב'

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מבוא לחשבונאות פיננסית א'

רו"ח עוזי מסינגר

מבוא לחשבונאות פיננסית ב'

תמחיר וחשבונאות ניהולית למנהע"ס - תרגיל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דיני מיסים א'

רו"ח יובל אבוחצירא

דיני מיסים ב'

סוגיות במיסים א'

תאגידים ובעיות מיסוי (שנה ד)'

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

סוגיות במדידה א' - שיעור

רו"ח אורי שרון

שיטת השווי המאזני - תרגיל

מבוא לחשבונאות פיננסית ב' - תרגיל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

יסודות ביקורת חשבונות א' - שיעור

רו"ח יפעת פטל-רייך

יסודות ביקורת חשבונות ב' - שיעור

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

יסודות ביקורת חשבונות א' -תרגיל

רו"ח אלדד בוך

יסודות ביקורת חשבונות ב' - תרגיל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מיסוי בינלאומי

רו"ח יהושע חבר

מיסוי ני"ע ומכשירים פיננסיים

תאגידים ובעיות מיסוי (שנה ד)'

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דוחות מאוחדים

רו"ח רונן זיסר

סוגיות מיוחדות בחשבונאות

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דוחות מאוחדים - תרגיל

ג'ריס חאיק

סוגיות מיוחדות בחשבונאות - תרגיל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

חשבונאות ניהולית מתקדמת - שיעור

רו"ח אבי אומסי

יסודות החשבונאות למשפטנים

תמחיר וחשבונאות ניהולית למנהע"ס - שיעור

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

חשבונאות ניהולית מתקדמת - תרגיל

רו"ח אייל בן עזרא

מבוא לחשבונאות פיננסית ב' - תרגיל

מבוא לחשבונאות ניהולית לחשבונאים - תרגיל

סוגיות במדידה א' - שיעור - השלמה לחשבונאות

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ביקורת חשבונות מתקדמת (שנה ד)'

רו"ח אורי מורד

בעיות מיוחדות בביקורת (שנה ד)'

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

סוגיות בחשבונאות ודיווח ענפי (שנה ד)'

רו"ח גיא אהרוני

דוחות כספיים המתפרסמים לציבור (שנה ד)'

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

תאגידים ובעיות מיסוי (שנה ד)'

רו"ח אבישי דינר

דיני מיסים - השלמה לחשבונאות

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

הערכות שווי וניתוחים פיננסיים (שנה ד)'

רו"ח אבי מזרחי

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

שיטת השווי המאזני

רו"ח שלום מימרן

סוגיות מיוחדות בחשבונאות

הצגת דוחות כספיים (שנה ד)'

דוחות מאוחדים ובעיות נבחרות (שנה ד)'

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

נושאים בפיננסית א' (שנה ד)'

רו"ח איציק נוח

נושאים בפיננסית ב' (שנה ד)'

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

נושאים בפיננסית א' (שנה ד)' - תרגיל

רו"ח אורטל בלין

נושאים בפיננסית ב' (שנה ד)' - תרגיל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

חוקים אחרים (שנה ד)'

רו"ח גולן מוזס

דיני מיסים א'

דיני מיסים ב'

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מבוא לדיני מיסים

רו"ח שני כהן

סוגיות במיסים ב'

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

תמחיר וחשבונאות ניהולית למנהע"ס - תרגיל

רו"ח מנשה ביטון

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מבוא לחשבונאות ניהולית לחשבונאים - שיעור

רו"ח יצחק יחזקאל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

סוגיות מיוחדות בחשבונאות - תרגיל

רו"ח איציק כוכבי

סוגיות פרקטיות בחשבונאות (בחירה מקבוצה ב)'

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ביקורת מערכות מידע ממוחשבות (שנה ד)'

רו"ח בני שלומי

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ביקורת ענפית (שנה ד)'

רו"ח עדלה פרח

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

תיאוריה חשבונאית (שנה ד)'

רו"ח יוסף צור

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דוחות כספיים המתפרסמים לציבור - תרגיל (שנה ד)'

רו"ח לינוי טובול

 

מערכות מידע ניהוליות

 

 

מורים נוספים :

 

 

כתובת מייל

הקורס אותו מלמד

שם המורה

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מבוא לכלכלה א' - שיעור

יובל אופק-שני

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מבוא להסתברות

אדוה עבדי

מבוא לסטטיסטיקה

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

חשבון אינפי א' - שיעור

יעל זפקוביץ

חשבון אינפי ב' - שיעור

שיטות מתמטיות (בחירה מקבוצה א)'

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

חשבון אינפי א' - שיעור

אורן בן בסט

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מבוא לחקר ביצועים - שיעור

מחמוד איוב

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מאקרו א'

לביב שאמי

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ניהול פיננסי

גריגורי גורביץ

שוק ההון וניתוח ני"ע

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מבוא לשיווק

שלום (שלי) אראל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מבוא לכלכלה ב'

ד"ר דן אלדור

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מבוא לכלכלה ב'

דבורה מלניק

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

יסודות המימון

סמדר זיו

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

יסודות המימון

אנדריי קודריאבצב

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

כלכלת איכות (בחירה מקבוצה ב)'

עמית גייר

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מבוא לניהול

גלית ברנשטוק

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

תולדות היזמות (בחירה מקבוצה ב)'

פרופ' אריה מלניק

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

הגבלים עסקיים (בחירה מקבוצה ב)'

הילה נבו-אילן

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

כלכלת סביבה (בחירה מקבוצה א)'

שירי צמח-שמיר

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

כלכלת ישראל

שגית בראל-שקד

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אקונומטריקה למתקדמים (תואר שני)

מחמוד קעדאן

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

סוגיות בניהול קרנות נאמנות (בחירה מקבוצה ב)'

יניב פגוט

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

כלכלה פיננסית ומשברים פיננסיים (תואר שני)

שרון גרעין טל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דיני ני"ע (תואר שני)

אמיר להט

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

נושאים במימון (תואר שני)

ד"ר גיל כהן

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE