לימודים לתואר ראשון

הלימודים בחוג לכלכלה מקנים ידע עיוני וכלים לניתוח ולהבנת בעיות כלכליות, הן ברמת הפרט או הפירמה הבודדת והן ברמת המשק הלאומי על קשריו הבינלאומיים. בוגרי החוג בכל מסלולי הלימוד והמגמות משתלבים בכל תחומי המשק, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי. ניתן למצוא אותם בחברות הביטוח, בבנקים, בחברות הטכנולוגיה העילית וכן במשרדי ממשלה, רשויות מקומיות וכדומה. רבים מבוגרי החוג ממשיכים לתואר שני בכלכלה או בניהול וחלקם אף ממשיכים לדוקטורט ומשתלבים במחקר בעולם האקדמי ומחוצה לו.

מידע נוסף

את לימודי הכלכלה ניתן לחלק לשלושה נושאים עיקריים: מיקרו כלכלה, מאקרו כלכלה ואקונומטריקה.

בתחום המיקרו כלכלה תלמדו על קבלת החלטות, בעיקר של צרכנים ויצרנים, ועל האינטראקציה ביניהם. תלמדו על מבנים שונים של שווקים: משוק תחרותי (שוק החיטה למשל), דרך שווקים עם מספר שחקנים גדולים (כמו שווקי הסלולר והכבלים בלוויין) ועד למונופול (כמו שווקי הגז הטבעי, החשמל ומשקאות בטעם קולה), תשתמשו בכלים מתחום תורת המשחקים על מנת לנתח שווקים אלו, ותדונו בשאלות הנוגעות לרווחה, אי שוויון,  מיסוי ועוד.

בתחום המאקרו כלכלה תלמדו על הכלכלה ברמת המשק ותדונו בהשפעה של מדיניות הממשלה והבנק המרכזי על משתנים כלכליים חשובים כמו צמיחה כלכלית, אבטלה, רמת המחירים, ריבית ואינפלציה. תעסקו בשוק העבודה ובשוק הכסף, תלמדו על משברים כלכליים והטיפול בהם, ותכירו כלי מדיניות ציבורית.

בתחום האקונומטריקה תלמדו כיצד משתמשים בכלכלה בנתונים אמפיריים. תרכשו כלים לזיהוי האם יש קשר בין משתנים שונים, למשל שער הריבית, האינפלציה ורמת המחירים, ובמידה וקיים קשר, האם משתנה אחד משפיע על השני או להפך.

לימודי הכלכלה מחייבים רמה מסוימת של חשיבה פורמלית ויכולת מתמטית. על כן, בנוסף לקורסים בכלכלה, התואר כולל לימודי מתמטיקה, הסתברות וסטטיסטיקה.

מעבר לכל אלה, החוג מציע לסטודנטים מגוון עשיר של קורסי בחירה בתחומים שונים מעולם הכלכלה כגוןן: כלכלת ישראל, כלכלת בריאות, כלכלה התנהגותית, כלכלת סביבה, קבלת החלטות ושווקים בתנאי אי וודאות ועוד.

תכניות לימודים

תכניות לימודים

מסלולי לימוד בחוג לכלכלה

תנאי קבלה

תנאי קבלה