סגל מנהלי

אילנה קדושמנהלנית החוגikadosh@univ.haifa.ac.il
Office: 7057 | Phone: (04) 8288084 (58084)
הינדה פרידלמןמרכזת מסלולים מנהל עסקים, דו-חוגי וכלכלה מורחבhohana@univ.haifa.ac.il
Office: 7054 | Phone: (04) 8288087 (58087)
ענת קידרמרכזת תארים מתקדמיםakaidar@univ.haifa.ac.il
Office: 7057 | Phone: (04) 8288086 (58086)
מרב קובצ'י כץמרכזת מסלול חשבונאותmkovacsik@univ.haifa.ac.il
Office: 7054 | Phone: (04) 8288085 (58085)
אתי דויטשהרשמה ומתקבליםedeutsch@univ.haifa.ac.il
Office: 7054 | Phone: (04) 8240086 (52086)
אוריין בן חייםמרכזת תכנית השלמה לחשבונאות ומסלולים קיימות וסביבה ,חדשנות ויזמותobenhaim@staff.haifa.ac.il
Office: 7054 | Phone: (04) 8240680 (52680)