סגל מנהלי

אילנה קדושמנהלנית החוג לכלכלהikadosh@univ.haifa.ac.il
Office: 7057 | Phone: (04) 8288084 (58084)
הינדה פרידלמן תואר ראשון - אחראית שנים א' ו-ב'hohana@univ.haifa.ac.il
Office: 7054 | Phone: (04) 8288087 (58087)
ענת קידררכזת תארים מתקדמיםakaidar@univ.haifa.ac.il
Office: 7057 | Phone: (04) 8288086 (58086)
מרב קובצ'י כץתואר ראשון - אחראית שנים ג' ו-ד'mkovacsik@univ.haifa.ac.il
Office: 7054 | Phone: (04) 8288085 (58085)
אתי דויטש תואר ראשון - אחראית מועמדיםedeutsch@univ.haifa.ac.il
Office: 7054 | Phone: (04) 8240086 (52086)
אוריין בן חייםאחראית תכנית השלמה לחשבונאותobenhaim@staff.haifa.ac.il
Office: 7054 | Phone: (04) 8240680 (52680)
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE