סגל מנהלי

אילנה קדושעוזרת מנהלית לראש החוג ikadosh@univ.haifa.ac.il
Office: 7057 | Phone: (04) 8288084
הינדה פרידלמן תואר ראשון - אחראית שנים א' ו-ב'hohana@univ.haifa.ac.il
Office: 7054 | Phone: (04) 8288087
לירון הרשקוביץרכזת תארים מתקדמיםlhershko1@univ.haifa.ac.il
Office: 7057 | Phone: (04) 8288086
איילת נהרי תואר ראשון - אחראית שנים ג' ו-ד'anehary@univ.haifa.ac.il
Office: 7054 | Phone: (04) 8288085
אתי דויטש תואר ראשון - אחראית מועמדיםedeutsch@univ.haifa.ac.il
Office: 7054 | Phone: (04) 8240086
אורית רויטמן אחראית תכנית השלמה לחשבונאותoroitman@univ.haifa.ac.il
Office: 7054 | Phone: (04) 8240680
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE