סגל מנהלי

אילנה קדושעוזרת מנהלית לראש החוג ikadosh@univ.haifa.ac.il
Office: 7057 | Phone: (04) 824 0087
הינדה פרידלמן תואר ראשון - אחראית שנים 1 ו-2hohana@univ.haifa.ac.il
Office: 7054 | Phone: (04) 828 8087
לירון הרשקוביץרכזת תארים מתקדמיםlhershko1@univ.haifa.ac.il
Office: 7057 | Phone: (04) 824 0087
איילת נהרי תואר ראשון - אחראית שנה 3 ושנה ד' -חשבונאותanehary@univ.haifa.ac.il
Office: 7054 | Phone: (04) 828 8087
אתי דויטש תואר ראשון - אחראית מועמדיםedeutsch@univ.haifa.ac.il
Office: 7054 | Phone: (04) 824 0087
אורית רויטמן אחראית תכנית השלמה לחשבונאותoroitman@univ.haifa.ac.il
Office: 7054 | Phone: (04) 824 0680
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE