סטודנטים לתואר שלישי

אבשלום וקנין
מנחה: פרופ' דורון קליגר ופרופ' אנדריי קודריאבצב
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

יוסף אלמלם
מנחה: פרופ' טוד קפלן
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

חן שצברגר
מנחה: פרופ' שירן רחמילביץ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

סבאא גבאלי-סירחאן
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.