סטודנטים לתואר שלישי


מריאן תחאוכו
מנחה: פרופ' בני בנטל
נושא: שוק נישואים ורכישת השכלה אקדמית בקרב מוסלמיות בישראל
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עזאדין אגבריה
מנחה: פרופ' בני בנטל ופרופ' ורד קראוס
נושא: בחירת מסלולי השכלה בחברה הישראלית
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אבשלום וקנין
מנחה: פרופ' דורון קליגר
נושא: בגיבוש כרגע
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

שרה אייל
מנחה: פרופ' בני בנטל
נושא: מחיר המדבור
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

רפי שלומי
מנחים: פרופ' דורון קליגר ופרופ' טוד קפלן
נושא: הינד (Nudging) חקלאים להחלפת סוגי דשן
Nudging Farmers to Switch Fertilizers
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ישראל רצבסקי
מנחה: פרופ' דורון קליגר
נושא: השלכות התנהגותיות של כסף : המקרה של חשבונאים וכלכלנים
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מחמוד איוב
מנחה: פרופ' דורון קליגר
נושא: גורמים אינדיבידואליים ומאקרו כלכליים של מדדי תנודתיות גלומה
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לביב שאמי
מנחה: ד"ר אנה רובינציק
נושא: שיווי משקל מוניטרי דינמי עם כלכלה חבויה ומנגנון מחירים שאפלי-שוביק
Dynamic Monetary Equilibrium withNon-Observed Economy and Shapley and
Shubik's Price Mechanism
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

יובל אופק שני
מנחה: פרופ' טוד קפלן
נושא: האם הבדלים תרבותיים יוצרים הטיית מאמץ בתוצאות מבחני השוואה סטנדרטיים?
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לאתר האישי

ניר בילפלד
מנחה: פרופ' משה קים
נושא: השפעת משא ומתן על השפעת הריבית
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE