מזכירות החוג לכלכלה

 • dummyאוניברסיטת חיפה, רח' אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה 3498838 ישראל

 • אילנה קדוש, מנהלנית החוג לכלכלה, 8288084 04, ikadosh@univ.haifa.ac.il

  הינדה פרידלמן, מרכזת שנים א ו-ב תואר ראשון, 8288087 04, hohana@univ.haifa.ac.il

  מרב קובצקי כץ, מרכזת שנים ג' ו-ד תואר ראשון, 8288085 04,  mkovacsik@univ.haifa.ac.il

  אולפת מקלדה, מרכזת תכנית השלמה לחשבונאות, 8240680 04,  omaklada1@staff.haifa.ac.il

  אתי דויטש, מרכזת מועמדים לתואר ראשון, 8240086 04, edeutsch@univ.haifa.ac.il

  ענת קידר, מרכזת תואר שני, 8288086 04,  akaidar@univ.haifa.ac.il

צור קשר

נא למלא את כל השדות.
נא למלא את כל השדות.
נא למלא את כל השדות.
נא למלא את כל השדות.