מזכירות החוג לכלכלה

 • dummyאוניברסיטת חיפה, רח' אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה 3498838 ישראל

 • dummy04-8240086

 • אילנה קדוש, עוזרת מנהלית לראש החוג 8288084 04, ikadosh@univ.haifa.ac.il

  הינדה פרידלמן, מרכזת שנים א ו-ב תואר ראשון, 8288087 04, hohana@univ.haifa.ac.il

  איילת נהרי, מרכזת שנים ג' ו-ד תואר ראשון, 8288085 04, anehary@univ.haifa.ac.il

  מרב קובצקי כץ, מרכזת תכנית השלמה לחשבונאות, 8240680 04, mkovacsik@univ.haifa.ac.il

  אתי דויטש, מרכזת מועמדים לתואר ראשון, 8240086 04, edeutsch@univ.haifa.ac.il

  לירון הרשקוביץ, מרכזת תואר שני, 8288086 04, lhershko1@univ.haifa.ac.il

צור קשר

נא למלא את כל השדות.
נא למלא את כל השדות.
נא למלא את כל השדות.
נא למלא את כל השדות.
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE