מזכירות החוג לכלכלה

  • dummyאוניברסיטת חיפה, רח' אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה 3498838 ישראל

  • dummy04-8240086

  • dummyedeutsch@univ.haifa.ac.il

פנו אלינו

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE