הלימודים לתואר שני ושלישי -  שנה"ל תשע"ט

יו"ר הוועדה החוגית לתארים מתקדמים : פרופ' דורון קליגר

ראש תכנית מוסמך בכלכלה עם התמחות בכלכלה התנהגותית: פרופ' דורון קליגר

ראש תכנית מוסמך בכלכלה עם התמחות במימון: פרופ' דורון קליגר

206215-18-01 - תואר שני בכלכלה-כללי-  מסלול ללא תזה-מסלול ב'. המסלול כרוך בלימוד של 36 שש"ס וכתיבת עבודת גמר.

206214-18-01  -תואר שני בכלכלה- כללי- מסלול תזה- מסלול א'. המסלול כרוך בלימוד של 29 שש"ס וכתיבת עבודת תזה.

206215-18-02 תואר שני בכלכלה עם התמחות במימון -מסלול ללא תזה-מסלול ב'. המסלול כרוך בכתיבת עבודת גמר. (לבוגרי כלכלה /כלכלה חשבונאות )

206214-18-02 תואר שני בכלכלה עם התמחות במימון -מסלול עם תזה-מסלול א'. המסלול כרוך בכתיבת  עבודת תזה.  (לבוגרי כלכלה /כלכלה חשבונאות )

206209-18-01/206201-18-01 – תואר שני בכלכלה -מסלול משותף עם הטכניוןכללי-  תזה בלבד. הלומדים במסלול זה צריכים לעמוד בדרישות שני המוסדות השותפים.

206209-18-02/206201-18-02 – תואר שני בכלכלה -מסלול משותף עם הטכניוןכלכלה התנהגותית. תזה בלבד. הלומדים במסלול זה צריכים לעמוד בדרישות שני המוסדות השותפים.

206520-18-40- מסלול תואר שני מואץ (מתעתדים)

206240-18-01- מסלול עם תזה תואר שני מואץ

206241-18-01- מסלול ללא תזה תואר שני מואץ

206350-18-01- לימודי מחקר משלים

206301-18-01- לימודי תואר שלישי

מידע כללי

הלימודים לתואר שני בחוג לכלכלה כוללים ארבע תכניות לימוד: מוסמך בכלכלה (כללי), תואר שני M.sc משותף עם הטכניון , מוסמך בכלכלה עם התמחות במימון, לבוגרי כלכלה / כלכלה חשבונאות ומוסמך בכלכלה עם התמחות בכלכלה התנהגותית בשיתוף הטכניון.

 בחוג  שני מסלולי לימוד: מסלול א' (עם תזה, וכן ר' בהמשך אודות תואר שני M.Sc. משותף עם הטכניון), ומסלול ב' (ללא תזה, עם עבודת גמר).

החוג לכלכלה מציע מדי שנה לתלמידים מצטיינים לתארים מתקדמים מספר מלגות ומשרות של עוזרי הוראה.

הוועדה החוגית לתואר שני רשאית להפחית מדרישות הלימוד 1) לבוגרי תואר ראשון ארבע-שנתי בכלכלה; 2) לבוגרי תואר ראשון בכלכלה במסלול חשבונאות או בכלכלה וחשבונאות (דו-חוגי) על בסיס לימודי שנת ההשלמה בחשבונאות (שנה ד').

הערה: חלק מהקורסים יועברו בשפה האנגלית.

 

קבלה לתכניות התואר השני בכלכלה  

 

תלמיד העומד בדרישות הקדם של התכנית יחוייב במקצועות לפי מסלול לימודיו, כמתואר להלן. ניתן לעבור ממסלול למסלול לאחר אישור ועדת המ״א החוגית, ועמידה בדרישות החובה במסלול המבוקש. בנוסף, חייב כל תלמיד להשלים את מקצוע הבחירה מלימודי הב״א, “שיטות מתמטיות בכלכלה״, בציון 75 ומעלה, אם לא למד מקצוע זה או דומה לו בלימודיו לתואר הראשון.

 

תכנית המוסמך בכלכלה (כללי)

תכנית המוסמך בכלכלה משלבת מקצועות בתאוריה כלכלית, כלי ניתוח כמותיים חדשניים, ומקצועות יישומיים בשטחים רלוונטיים שונים. המטרה היא להכשיר מוסמכים הן למחקר ברמה אקדמית והן ככלכלנים בכירים בתחומים שונים של הפעילות העסקית והציבורית במשק.

תנאי קבלה

ישקלו מועמדים שהם בוגרי תואר ראשון בכלכלה ממוסדות מוכרים להשכלה גבוהה, אשר ממוצע ציוניהם בתואר הראשון הוא 80 לפחות ובעלי ציונים נאותים במקצועות היסוד בכלכלה ותחומי יסוד אחרים.

מועמדים מתאימים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, שהיקף לימודיהם בכלכלה אינו מאפשר המשך ישיר ללימודים לתואר שני בכלכלה, עשויים להידרש, לפי שיקול דעת הוועדה, להשלים מקצועות יסוד בכלכלה או מקצועות תומכים. השלמות אלה יעשו על פי תקנות החוג.

מועמדים שאינם בעלי תואר ראשון בכלכלה חייבים להשלים את מקצועות היסוד הבאים בטרם תישקל מועמדותם לתכנית המוסמך בכלכלה: מבוא לכלכלה (מיקרו ומאקרו), מבוא להסתברות, מבוא לסטטיסטיקה, מבוא למודלים לינאריים או מבוא לאמידה סטטיסטית, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (אינפי) א׳ ו–ב׳, מיקרו כלכלה 1 ו–2, מאקרו כלכלה 1 ו–2, ומבוא לאקונומטריקה. ועדת הקבלה של התכנית יכולה לפטור את התלמיד ממקצועות מסויימים מרשימה זו, או להוסיף עליה, בהתאם לנסיבות.

מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מחו״ל, וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות הפועלות בישראל באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת GRE.

מועמד שסיים תואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע״י האוניברסיטה כתנאי לזכאותו לתואר.

 

תואר שני M.Sc משותף עם הטכניון-

 

החוג לכלכלה מקיים, במשותף עם הפקולטה לתעשייה וניהול של הטכניון, לימודים לתואר M.Sc.. סטודנטים מצטיינים יכולים לבקש להתקבל למסלול זה. הלימודים הינם במסלול א' בלבד (עם כתיבת עבודה תזה מחקרית). על התלמידים  לעמוד בדרישות שני המוסדות השותפים לתכנית. הפרטים המופיעים כאן מתייחסים לדרישות אוניברסיטת חיפה.

תנאי קבלה

ישקלו מועמדים שהם בוגרי תואר ראשון בכלכלה ממוסדות מוכרים להשכלה גבוהה, אשר ממוצע ציוניהם בתואר הראשון הוא 85 לפחות ובעלי ציונים נאותים במקצועות היסוד בכלכלה ותחומי יסוד אחרים. הקבלה לתכנית כרוכה גם בראיון קבלה.

מועמדים שאינם בעלי תואר ראשון בכלכלה חייבים להשלים את מקצועות היסוד הבאים בטרם תישקל מועמדותם לתכנית המוסמך בכלכלה: מבוא לכלכלה (מיקרו ומאקרו), מבוא להסתברות, מבוא לסטטיסטיקה, מבוא למודלים לינאריים או מבוא לאמידה סטטיסטית, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (אינפי) א׳ ו–ב׳, מיקרו כלכלה 1 ו–2, מאקרו כלכלה 1 ו–2, ומבוא לאקונומטריקה. ועדת הקבלה של התכנית יכולה לפטור את התלמיד ממקצועות מסויימים מרשימה זו, או להוסיף עליה, בהתאם לנסיבות.

מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מחו״ל, וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות הפועלות בישראל באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת GRE.

תכנית מוסמך בכלכלה עם התמחות בכלכלה התנהגותית

ראש התכנית: פרופ' דורון קליגר

על תכנית זו חלות דרישות הלימוד לתואר שני M.Sc  משותף עם הטכניון, בשינויים הבאים:

תנאי קבלה:

ראיון אישי – מועמדים שיעברו את שלב המיון הראשוני יוזמנו לריאיון בשפה האנגלית.

תכנית מוסמך בכלכלה עם התמחות במימון

ראש התכנית: פרופ' דורון קליגר

מטרת התכנית היא להכשיר מוסמכים למחקר ברמה אקדמאית, לתפקידים כלכליים בכירים ובפרט לתפקידי מימון וניהול להשקעות.

תכנית זו מציעה:

העמקת הידע המחקרי/אקדמי בכלכלה,

קבלת הכשרה המשלבת אופי אקדמי ועסקי,

הכרות מעמיקה עם תכנים הנדרשים לייעוץ השקעות, לשיווק השקעות ולניהול תיקי השקעות,

למוסמכי התכנית מוענק התואר "מוסמך בכלכלה" עם התמחות במימון  ההתמחות מצוינת בספח התמחות המוצמד לאישור הזכאות.

תנאי קבלה לבוגרי כלכלה חשבונאות

תכנית המוסמך בכלכלה עם התמחות במימון מאפשרת לבוגרי כלכלה במגמת חשבונאות לרכוש תואר מתקדם בעל זיקה מקצועית להכשרה בראיית חשבון, ולשלב לימודים עם עבודה או התמחות בראיית חשבון.

בקשות קבלה לתכנית התמחות במימון יתקבלו מבוגרי תואר ראשון בכלכלה במגמת חשבונאות אשר ממוצע ציוניהם בתואר הראשון הוא 78 לפחות, או בוגרי תואר דו חוגי בכלכלה וחשבונאות, בציון משוקלל של 78 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד.

תנאי קבלה לבוגרי כלכלה

בקשות קבלה לתכנית התמחות במימון יתקבלו מבוגרי תואר ראשון בכלכלה אשר ממוצע ציוניהם בתואר הראשון הוא 80 לפחות, או בוגרי תואר דו חוגי בכלכלה, בציון משוקלל של 80 לפחות  בכל אחד מחוגי הלימוד.

הלימודים למסלול תואר שני מואץ

מסלול לימודים זה מיועד לתלמידי תואר ראשון אשר השיגו במהלך לימודי שנה א' ושנה ב' ממוצע של 90 לפחות. תלמיד שיזוהה כמצטיין, יוכל ללמוד בשנה ג' ללימודיו שלושה קורסים מלימודי התואר השני ( ולא יותר מ12 שש"ס). במידה ויתקבל התלמיד ללימודי התואר השני בשנה העוקבת, יוכרו קורסים אלה כחלק מתכנית הלימודים לתואר השני. במהלך שנה ג' ללימודי התואר הראשון חייב התלמיד לסיים את חובות השמיעה לתואר הראשון. התלמיד כתב לפחות עבודה סמינריונית אחת והשיג בה 90 לפחות. התלמיד יתקבל ללימודי התואר השני בשנה ד' ללימודיו במעמד של "על תנאי" במידה ונותרה לו חובת הגשת עבודות בב"א. על התלמיד להציג את אישור הזכאות לתואר הראשון עד תום הסמסטר הראשון של לימודי התואר השני כתנאי להמשך לימודיו לתואר השני בסמסטר ב'.

במהלך שנה ד' ללימודיו ישלים התלמיד את מכסת הקורסים הנדרשת על ידי החוג.

מסלול עם תזה- תואר שני מואץ

 

השנה החמישית תוקדש לכתיבת עבודת התזה. עבודת התזה תוגש לשיפוט בתום השנה החמישית, כולל חופשת הקיץ.

משך הלימודים הכללי לתואר ראשון ושני במסלול המואץ עם כתיבת תזה יעמוד על חמש שנים.

מסלול ללא תזה-תואר שני מואץ

התלמיד יגיש עד תום שנת הלימודים הרביעית את כל עבודותיו. התלמיד יגיש פרויקט גמר בתום השנה הרביעית, כולל חופשת קיץ. משך הלימודים הכללי לתואר הראשון ושני במסלול ללא תזה יעמוד על ארבע שנים.

פרוייקט  בכלכלה

 

    היקפו של הפרויקט ינוע בין היקפה של עבודה סמינריונית לבין היקפה של עבודת גמר מחקרית.

    ציון המעבר המינימאלי לפרויקט הוא 76.

    המקצוע “פרויקט בכלכלה״ יהיה חסום בפני התלמידים במסלול הכולל תזה.

משך הלימודים

משך הלימודים לתואר שני במסלול א׳ לא יעלה על שלוש שנים.

משך הלימודים לתואר שני במסלול ב׳ הוא עד שנתיים.

בלימודי תואר שני אין מועדי ב'.

הלימודים למסלול ישיר לתואר דוקטור

מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים, בעלי תואר בוגר בציון של 90 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד, שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים ללימודי תואר שלישי.

הלימודים לתואר דוקטור

לתכנית הדוקטורט יכולים להגיש מועמדות סטודנטים בעלי תואר שני עם תזה בכלכלה או בשטחים קרובים, ממוסד מוכר להשכלה גבוה אשר ממוצע ציוניהם בתכנית התואר השני הוא לפחות 80 במקצועות הלימוד וציון 86 בתזה. סטודנטים שחסרים להם מקצועות יסוד מהתואר השני, יידרשו להשלימם בציונים הולמים.  מוסמכי אוניברסיטאות מחו״ל, וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות הפועלות בישראל באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת  GRE.


דרכי התקשרות: 
לירון הרשקוביץ , רכזת תארים מתקדמים בחוג לכלכלה- 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
04-8288086 
טל"ח. במקרה של אי התאמה כלשהי, התנאים המחייבים הינם כמפורסם בידיעון.

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE