תלמידים לתואר שני

גלעד בר לבב
מנחים: פרופ' בנימין בנטל ופרופ' דן פלד
נושא:
What Motivates Researchers to Apply for Grants and What Determines their
Success?
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אביעד דגן
מנחה: פרופ' דורון קליגר
נושא: כלכלנים וקבלת החלטות
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דפנית גבע
מנחה: פרופ' דורון קליגר
נושא: ההשפעה של ההטרמה על חידת ההטייה המקומית
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טטאינה גורייב
מנחה: פרופ' דורון קליגר
נושא: Negativity bias and economic decisions
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

רועי איזן
מנחה: פרופ' אבנר בר אילן
נושא: תעריפי מים ויעילות משק המים הישראלי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ראפת עלי סאלח
מנחה: ד"ר אנה רובינציק
נושא:
The Effect of the Entrance of a New Competitor with a
Horizontally Differentiated Product into a Monopolistic Market:
Price and Quantity Competition
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ליאור פרבמן
מנחה: פרופ' בנימין בנטל
נושא: עלויות עסקה והבירוקרטיזציה במגזר הציבורי בבריטניה במהלך המאה ה-19
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עידית מיקולציקי
מנחה: פרופ' אבנר בר אילן
נושא: מידת האושר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

סתיו פדרמן
מנחים: פרופ' מאיר יעיש  וד"ר אסף שריד
נושא: הניידות של האחוזון העליון בישראל בין השנים 1973-2013
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

יונתן וגנר
מנחים:  פרופ' רון לביא ופרופ' איתי אריאלי
נושא: מודל עדריות עם תועלות בעלות השפעה חיצונית  
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

איבט יהודה דוידוב
מנחה: פרופ' אלדד יחיעם
נושא: האם בועות מונעות על ידי פער המאמץ בין קונים מוכרים? מטה- אנליזה בשווקי נכסים
ניסויים
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

שלי מושנברג
מנחה: ד"ר  כנרת תיאודורסקי
נושא: התנהגויות חיפוש והאפשרות לשנות את הבחירה
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

יסמין ביעאה
מנחים: פרופ' נחום  ביגר וד"ר מחמוד קעדאן
נושא: שנאת הסיכון בשוק הסחורות – המקרה של הנפט
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מתן שטרית
מנחה: פרופ'  דורון קליגר
נושא: השפעת החלפת מנכ"ל על ביצועי מניות
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אביחי ימין
מנחים : פרופ' דורון קליגר ופרופ' אבנר בר אילן וד"ר אנדריי קורדיאבצב
נושא: בחינה מחודשת של אפקט היום בשבוע בבורסה בת"א והיבטים נוספים
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

יניב אזולאי
מנחה: פרופ' דורון קליגר
נושא: הטיית הגיוון הנאיבי בעמדות כלפי סיכון בתחומים שונים
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

תומר סלמה
מנחה: ד"ר אנה רובינציק
נושא: השפעת הפרשי תעריפי הארנונה בין המגורים לנדל"ן מניב על שיעור היתרי הבניה
הפרטית מסך ההיתרים
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.