מתרגלים

שם המתרגל הקורס אותו מלמד כתובת מייל
גב'  סבאא ג'באלי סירחאן מבוא לכלכלה א'  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר גלעד בר-לבב מבוא לכלכלה א' This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
גב' סתיו פדרמן מבוא לכלכלה א' This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
גב' ליאלי חסן מבוא להסתברות , מבוא לסטטיסטיקה This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
גב' לי עובד מבוא להסתברות This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
גב' כרמית מאיר-קולמן אינפי א' This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
גב' ענבל רוזנצויג מיקרו א' This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
גב' גל הירש מאקרו א' This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר מתן שטרית יסודות המימון  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.