תנאי קבלה לשנת הלימודים תשפ"ב

 

תנאי קבלה לשנת הלימודים תשפ"ב

 

קבלה ללא פסיכומטרי בשל הקורונה

 

 

בשל משבר הקורונה, עדכנה אוניברסיטת חיפה את תנאי הקבלה* כך שיתאימו גם למועמדים שלא ניגשו לבחינה הפסיכומטרית. תנאי הקבלה של אוניברסיטת חיפה, גם בתקופה זאת, כוללים עמידה ברמת אנגלית הנדרשת וברמת עברית (למועמדים אשר למדו בתיכון בשפה שאיננה עברית) כנדרש על-ידי האוניברסיטה והחוגים. מידע על מבחני סיווג באנגלית ועברית (יע״ל), שיערכו באוניברסיטת חיפה, יפורסם בהמשך.

הבהרה למועמדים שנבחנו/ייבחנו בבחינה הפסיכומטרית:

רף הקבלה על סמך ציון סכם למסלול חשבונאות הוא 680, רף הקבלה לכל שאר המסלולים הינו 660. יחד עם זאת, החוג ישקול בחיוב קבלה של מועמדים למסלול חשבונאות עם ציון סכם 647 ומעלה, ולשאר המסלולים מועמדים בעלי ציון סכם 628 ומעלה.

מועמדים שנבחנו/ייבחנו בבחינה הפסיכומטרית אשר ציון הסכם שלהם אינו עומד ברף הנדרש ייחשבו כמועמדים ללא פסיכומטרי ויוכלו להירשם במסגרת התנאים המפורטים מטה.

תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות**

 • עמידה בדרישות הקבלה האוניברסיטאיות
 • תעודת בגרות ישראלית מלאה, עם ממוצע 90 לפחות, וציונים מינימליים כנ"ל: מתמטיקה 5 יח' בציון 70, או 4 יח' בציון 80, לפחות.
 • בחינת כניסה חוגית, שתבדוק ידע מתמטי, יצירתיות, והבנה לוגית/אנליטית. הבחינה תתקיים בעברית בלבד. תאריכי בחינה יפורסמו בהמשך. השתתפות בבחינה אינה כרוכה בתשלום אך מותנית בהרשמה לאוניברסיטה ותשלום דמי הרשמה.
 • למסלולים כלכלה מורחב וכלכלה עם חטיבה מורחבת במדעי הנתונים נדרש ציון של 120 לפחות בבחינת יע"ל או בחינה אוניברסיטאית מקבילה, או סיום בהצלחה של קורס אוריינות אוניברסיטאי (כפי שנדרש גם בקבלה למסלול הרגיל).
 • למסלול חשבונאות נדרש ציון 60 לפחות בקורס רישום מידע חשבונאי (פרטים נוספים מופיעים מטה, בתנאי הקבלה למסלול חד חוגי בכלכלה מגמת חשבונאות).

 

* אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות או יהיו שינויים הקשורים במשבר הקורונה והיציאה ממנו.

** תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה

 

מסלול חד-חוגי בכלכלה במגמת מנהל עסקים

 

 

 

מסלול חד-חוגי בכלכלה במגמת חשבונאות

 

 • ציון משוקלל/סכם מתמטי ביחס 1 ל-3: 680 ומעלה
 • ציון בגרות במתמטיקה: 4 יחידות בציון 80 ומעלה או 5 יחידות בציון 70 ומעלה
 • ציון 60 בבחינה בקורס "רישום מידע חשבונאי".

הקורס "רישום מידע חשבונאי" מתקיים במהלך הקיץ, לפני תחילת שנת הלימודים. הקורס יינתן בשני מחזורים אך ניתן להירשם ולהבחן במחזור אחד בלבד (מועדי שני המחזורים יתפרסמו בהמשך). מועמדים שלא יקבלו ציון 60 בבחינה בסוף הקורס לא יוכלו להתחיל את לימודיהם במגמת חשבונאות (אך יוכלו להירשם למסלולים אחרים בחוג). ההשתתפות בקורס כרוכה בתשלום.

 

 

מסלול חד-חוגי בכלכלה מורחב

 

מסלול חד חוגי בכלכלה עם חטיבה מורחבת במדעי הנתונים

 

מסלול דו-חוגי בכלכלה ומסלול חוג לאחר תואר לתלמידי משפטים

 

 

 

תאריכים חשובים

 

 • מועד אחרון להרשמה: 20.8.2021
 • הבחינה הפסיכומטרית האחרונה התקפה: יולי 2021
 • מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים: 29.8.2021 
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE