תנאי קבלה לשנת הלימודים תשפ"ה

 

קבלה ע"פ סכם

בחינות כניסה לחוג לכלכלה

 

מסלול אופק לקראת תואר בחוג לכלכלה עם פסיכומטרי

מסלול זה מיועד למועמדים העומדים בכל דרישות הקבלה של החוג למעט ציון הסכם, ושציון הסכם שלהם הוא לפחות 600.

תנאי הקבלה למסלול אופק לקראת תואר בחוג לכלכלה: (עם פסיכומטרי)

 • ציון משוקלל/סכם מתמטי ביחס 1 ל-3: 600
 • ציון בגרות במתמטיקה: 4 יחידות בציון 80 ומעלה או 5 יחידות בציון 60 ומעלה
 • ציון יע"ל 110
 • רמת אנגלית 'בסיסי'

בתכנית "אופק לקראת תואר בחוג לכלכלה" יילמדו שלושה קורסי חובה מתכנית הלימודים הרגילה של החוג. משך התוכנית סמסטר אחד (סמסטר א').

הקורסים בתוכנית הינם:

 1. מבוא לכלכלה א' (קורס אקדמי בהיקף של 4 נקודות זכות, 5 שעות שבועיות).
 2. מתמטיקה לכלכלנים א' (קורס אקדמי בהיקף של 4 נקודות זכות, 5 שעות שבועיות).
 3. מבוא להסתברות (קורס אקדמי בהיקף של 3 נקודות זכות, 5 שעות שבועיות).

דרישות מעבר מתוכנית "אופק לקראת תואר בחוג לכלכלה" לתלמיד מן המניין:

 • ציון עובר בכל אחד מהקורסים במסלול האופק לקראת תואר בחוג לכלכלה.

 

מסלול אופק לקראת תואר בחוג לכלכלה ללא פסיכומטרי

החל משנת הלימודים תשפ"ד ייפתח מסלול אופק לקראת תואר בחוג לכלכלה על בסיס ממוצע בגרות

תנאי הקבלה למסלול אופק לקראת תואר בחוג לכלכלה: (ללא פסיכומטרי)

 • ממוצע בגרות 105 (כולל בונוסים )
 • ציון בגרות במתמטיקה: 4 יחידות בציון 80 ומעלה או 5 יחידות בציון 60 ומעלה
 • ציון יע"ל 110
 • רמת אנגלית 'בסיסי'

בתכנית "אופק לקראת תואר בחוג לכלכלה" יילמדו שלושה קורסי חובה מתכנית הלימודים הרגילה של החוג. משך התוכנית סמסטר אחד (סמסטר א').

הקורסים בתוכנית הינם:

 1. מבוא לכלכלה א' (קורס אקדמי בהיקף של 4 נקודות זכות, 5 שעות שבועיות).
 2. מתמטיקה לכלכלנים א' (קורס אקדמי בהיקף של 4 נקודות זכות, 5 שעות שבועיות).
 3. מבוא להסתברות (קורס אקדמי בהיקף של 3 נקודות זכות, 5 שעות שבועיות).

דרישות מעבר מתוכנית "אופק לקראת תואר בחוג לכלכלה" לתלמיד מן המניין:

 • ציון עובר בכל אחד מהקורסים במסלול האופק לקראת תואר בחוג לכלכלה.

 

 

דרישות מעבר מתוכנית "אופק לקראת תואר בחוג לכלכלה" (משני המסלולים) לתלמיד מן המניין:

 • ציון עובר בכל אחד מהקורסים במסלול האופק לקראת תואר בחוג לכלכלה.

 

מועמדים שיעמדו בדרישות הנ"ל, יהיו זכאים להתקבל לחוג לכלכלה בסמסטר העוקב (סמסטר ב') בכפוף לנהלי ההרשמה לאוניברסיטה.

הקבלה תתאפשר למגוון התוכניות החד-חוגיות והדו-חוגיות בחוג לכלכלה (למעט התוכנית לחשבונאות והתוכנית עם חטיבה במדעי הנתונים).

ההשתתפות בתוכנית "אופק לקראת תואר בחוג לכלכלה" אפשרית רק פעם אחת.

הקורסים במסלול " האופק לקראת תואר בחוג לכלכלה" הינם קורסים הנלמדים בתוכנית הלימודים הרגילה. מועמדים שיצליחו ויתקבלו לחוג, יחלו את לימודיהם מן המניין כשלזכותם 11  נקודות זכות בעבור קורסים אלו. ניתן לסיים את התואר + "אופק לקראת תואר בחוג לכלכלה" בשלוש שנים.