תנאי קבלה

 

תנאי קבלה

 

קבלה ללא פסיכומטרי בשל הקורונה

 

 

בשל משבר הקורונה, עדכנה אוניברסיטת חיפה את תנאי הקבלה* כך שיתאימו גם למועמדים שלא ניגשו לבחינה הפסיכומטרית. תנאי הקבלה של אוניברסיטת חיפה, גם בתקופה זאת, כוללים עמידה ברמת אנגלית הנדרשת וברמת עברית (למועמדים אשר למדו בתיכון בשפה שאיננה עברית) כנדרש על-ידי האוניברסיטה והחוגים. מידע על מבחני סיווג באנגלית ועברית (יע״ל), שיערכו באוניברסיטת חיפה, יפורסם בהמשך.

הבהרה למועמדים שנבחנו/ייבחנו בבחינה הפסיכומטרית:

במסגרת עדכון תנאי הקבלה, רף הקבלה על סמך ציון סכם למסלול חשבונאות נקבע על 647 ואילו רף הקבלה לכל שאר המסלולים נקבע על 627. סטודנטים העומדים ברף המתאים, ובכל שאר תנאי הקבלה במסלול הקבלה הרגיל, יתקבלו כסטודנטים מן המניין.

כמו כן, מועמדים שנבחנו/ייבחנו בבחינה הפסיכומטרית אשר ציון הסכם שלהם אינו עומד ברף הנדרש ייחשבו כמועמדים ללא פסיכומטרי ויוכלו להירשם במסגרת התנאים המפורטים מטה.

תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות**

 • עמידה בדרישות הקבלה האוניברסיטאיות
 • תעודת בגרות ישראלית מלאה, עם ממוצע 90 לפחות, וציונים מינימליים כנ"ל: מתמטיקה 5 יח' בציון 70, או 4 יח' בציון 80, לפחות.
 • בחינת כניסה חוגית, שתבדוק ידע מתמטי, יצירתיות, והבנה לוגית\אנליטית. הבחינה תתקיים בעברית בלבד. תאריכי בחינה יפורסמו בהמשך. השתתפות בבחינה אינה כרוכה בתשלום.
 • מסלולים כלכלה מורחב וכלכלה עם חטיבה מורחבת במדעי הנתונים נדרש ציון של 120 לפחות בבחינת יע"ל או בחינה אוניברסיטאית מקבילה, או סיום בהצלחה של קורס אוריינות אוניברסיטאי (כפי שנדרש גם בקבלה למסלול הרגיל).

תוצאות בחינת הכניסה החוגית (מסעיף 3 לעיל) יקבעו האם המועמד יתקבל למסלול לימודים רגיל כסטודנט מן המניין, יתקבל למסלול קדם לימודים (ראו להלן) או יידחה. 

מסלול קדם לימודים:

שימו לב: למסלול זה יתקבלו אך ורק מועמדים שנבחנו קודם לכן בבחינת הכניסה החוגית. במסלול זה ילמדו המתקבלים (שלא יהיו בשלב זה במעמד של סטודנטים מן המניין) שלושה קורסים בסמסטר א': מבוא לכלכלה א', מתמטיקה לכלכלנים א' ומבוא להסתברות. תלמידים שיעמדו בדרישות הקורסים יוכלו להצטרף לחוג בסמסטר ב' כסטודנטים מן המניין, ושלושת הקורסים הללו (11 נ"ז בסה"כ) יוכרו להם. סטודנטים הבוחרים ללמוד יותר משלושה קורסים בסמסטר א' יוכלו לעשות זאת, ובמידה ויעברו את שלושת הקורסים הנ"ל, הקורסים הנוספים יוכרו גם הם.

הערות:

 • ייתכן שסטודנטים שילמדו במסלול הקדם רק את הקורסים המצוינים מעלה לא יוכלו לסיים את התואר בזמן הרגיל ו/או ייאלצו ללמוד גם בסמסטר קיץ.
 • במסלול הדו-חוגי, מסלול הקדם כולל שני קורסים: מבוא לכלכלה א' ומבוא להסתברות.
 • דרישות המעבר בקורסים במסלול הקדם זהות לדרישות במסלול הקבלה הרגיל.

* אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות או יהיו שינויים הקשורים במשבר הקורונה והיציאה ממנו.

* תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה

 

מבחן קבלה  למועמדים (ללא פסיכומטרי)

המבחן מיועד למועמדים שנרשמו לחוג לכלכלה בלבד, ודאגו להודיע למזכירות החוג. והינם עומדים בתנאי הקבלה שלהלן:

 • ממוצע בגרות מעל 90
 • ציון במתמטיקה בבגרות ב-4 יח' מינימום 80 וב-5 יח' מינימום 70

 

המבחן יתקיים ביום ג' בתאריך ה-2.6.20 בין השעות 10:00-11:15

רשימת החדרים לבחינה (חדרי מחשב)

571  בניין ראשי  -  סה"כ 39 סטו'

572  בניין ראשי  -  סה"כ 30 סטו'

577  בניין ראשי  -  סה"כ 48 סטו'

 

להלן הנחיות מחלקת בטיחות לקיום מבחנים בכיתות המחשב בהתאם להוראות תו סגול-

 • הנבחנים יעטו מסכה במשך כל זמן המבחן.
 • הנבחנים יעטו כפפות במשך כל זמן המבחן והשימוש במחשב.
 • יש עמדות חיטוי וניקוי בכניסה לכל מתחם כיתות המחשבים.
 • על הנבחנים לשבת במרחק של 2 מטר זה מזה ( מכל כיוון ).

 

הקבלה על סמך תנאים אלה תסתיים ביום 10.9.2020 , לאחר מועד זה יהיו בתוקף תנאי הקבלה הרגילים על סמך פסיכומטרי .

בהצלחה!

 

מסלול חד-חוגי בכלכלה במגמת מנהל עסקים

 

 

 

מסלול חד-חוגי בכלכלה במגמת חשבונאות

 

 

 

מסלול חד-חוגי בכלכלה מורחב

 

מסלול חד חוגי בכלכלה עם חטיבה מורחבת במדעי הנתונים

 

מסלול דו-חוגי בכלכלה ומסלול חוג לאחר תואר לתלמידי משפטים

 

 

 

תאריכים חשובים

 

 • מועד אחרון להרשמה: 30.09.2020
 • הבחינה הפסיכומטרית האחרונה התקפה: ספטמבר 2020
 • מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים: 11.10.2020
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE