תכניות לימודים לתואר שני במסלולים מואצים

מסלול לימודים זה מיועד לתלמידי תואר ראשון בחוג לכלכלה באוניברסיטת חיפה אשר השיגו במהלך לימודי שנה א' ושנה ב' ממוצע של 85 לפחות. 

תלמיד שיזוהה כמצטיין, יוכל ללמוד בשנה ג' ללימודיו שלושה קורסים מלימודי התואר השני ( ולא יותר מ - 12 שש"ס). במידה ויתקבל התלמיד ללימודי התואר השני בשנה העוקבת, יוכרו קורסים אלה כחלק מתכנית הלימודים לתואר השני. במהלך שנה ג' ללימודי התואר הראשון נדרש מהתלמיד לסיים את חובות השמיעה לתואר הראשון ולכתוב לפחות עבודה סמינריונית אחת (ולקבל ציון של 90 לפחות). התלמיד יתקבל ללימודי התואר השני בשנה ד' ללימודיו במעמד של "על תנאי" במידה ונותרה לו חובת הגשת עבודות בב"א. על התלמיד להציג את אישור הזכאות לתואר הראשון עד תום הסמסטר הראשון של לימודי התואר השני כתנאי להמשך לימודיו לתואר השני בסמסטר ב'.

- במהלך שנה ד' ללימודיו ישלים התלמיד את מכסת הקורסים הנדרשת לתואר שני על ידי החוג.

- תלמידים אשר עומדים בדרישות יכולים לבחור במסלול מואץ מחקרי או במסלול מואץ שאיננו מחקרי

- מסלול מחקרי (עם תזה) – השנה החמישית תוקדש לכתיבת עבודת התזה. משך הלימודים הכולל (תואר ראשון ושני): חמש שנים.

- מסלול לא מחקרי (ללא תזה אך עם פרויקט בכלכלה) – כל החובות נדרשות עד תום השנה הרביעית (כולל הפרויקט בכלכלה). משך הלימודים הכולל        (תואר ראשון ושני): ארבע שנים.

 

מתעניינים ורוצים לשאול עוד שאלות? פנו אל כל אחד מחברי הסגל שלנו או למזכירות החוג - אנחנו כאן בשבילכם!