מסלול דו-חוגי בכלכלה ומערכות מידע

נתונים אמפיריים מהווים חלק משמעותי מבסיס הידע הכלכלי הקיים בעולם. ככל שכמות המידע הנצברת גדלה, ניתוח הנתונים הופך למורכב ומאתגר יותר. העוסקים בניתוח המידע עשויים להידרש גם ליכולות תכנות וידע סטטיסטי אך גם לחשיבה אנליטית ויכולת הבנה של מודלים כלכליים.

במסלול זה מוענק תואר ראשון בכלכלה עם חטיבת לימודים מורחבת במדעי הנתונים.

נתונים אמפיריים מהווים חלק משמעותי מבסיס הידע הכלכלי הקיים בעולם. ככל שכמות המידע הנצברת גדלה, ניתוח הנתונים הופך למורכב ומאתגר יותר. העוסקים בניתוח המידע עשויים להידרש גם ליכולות תכנות וידע סטטיסטי אך גם לחשיבה אנליטית ויכולת הבנה של מודלים כלכליים.

במסלול זה מוענק תואר ראשון בכלכלה עם חטיבת לימודים מורחבת במדעי הנתונים.

תכנית הלימודים תחת החוג לכלכלה

 

  • מבוא לכלכלה א'
  • מתמטיקה לכלכלנים א'
  • מבוא לכלכלה ב'
  • מתמטיקה לכלכלנים ב'
  • מבוא ל-R
  • מיקרו כלכלה א'
  • מאקרו כלכלה א'
  • אקונומטריקה א'
  • מיקרו כלכלה ב'
  • מאקרו כלכלה ב' או אקונומטריקה ב'
  • קורסי בחירה בכלכלה בהיקף 15 נ"ז
  • אשכול העשרה בהיקף 2 נ"ז
  • סמינריון

 

 

המלצות לקורסי בחירה:

 

 • כתיבה מדעית
 • אקונומטריקה ב'
 • חקר ביצועים
 • יסודות המימון
 • יסודות החשבונאות

 

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE