חוג לאחר תואר לתלמידי משפטים

סטודנטים לתואר ראשון במשפטים יכולים ללמוד במקביל במסלול "חוג לאחר תואר". בסיום הלימודים יקבלו הסטודנטים תעודה במשפטים ואישור סיום בחוג לכלכלה. לא ניתן יהיה לקבל את אישור סיום "חוג לאחר תואר" קודם לקבלת תעודת "בוגר במשפטים".
 
 
 
סטודנטים לתואר ראשון במשפטים יכולים ללמוד במקביל במסלול "חוג לאחר תואר". בסיום הלימודים יקבלו הסטודנטים תעודה במשפטים ואישור סיום בחוג לכלכלה. לא ניתן יהיה לקבל את אישור סיום "חוג לאחר תואר" קודם לקבלת תעודת "בוגר במשפטים".
 
 
 

תכנית הלימודים תחת החוג לכלכלה

 

 • מבוא לכלכלה א'
 • מתמטיקה לכלכלנים א'
 • מבוא להסתברות
 • מבוא לכלכלה ב'
 • מתמטיקה לכלכלנים ב'
 • מבוא לסטטיסטיקה
 • מבוא ל-R
 • מיקרו כלכלה א'
 • מאקרו כלכלה א'
 • אקונומטריקה א'
 • מיקרו כלכלה ב'
 • מאקרו כלכלה ב' או אקונומטריקה ב'
 • קורסי בחירה בכלכלה בהיקף 11 נ"ז
 • דרך הרוח בהיקף 2 נ"ז
 • סמינריון

 

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE