השלמה ללימודי חשבונאות לבעלי תואר ראשון

תוכנית זו רלבנטית אך ורק לנרשמים עד וכולל שנת תשפ"א. החל משנת תשפ"ב תהיה תוכנית השלמה במתכונת שונה המותאמת למסלול החשבונאות (חד חוגי) שאורכו 7 סמסטרים ללא שנת השלמה.

המסלול מיועד לבוגרי תואר ראשון בכלכלה ולבעלי תואר ראשון רב תחומי – עם התמקדות בכלכלה ו/או מנהל עסקים וכמו כן לסטודנטים הסמוכים להשלמת התואר (יש לסיים את התואר הראשון עד תום סמסטר ב' של מסלול לימודי ההשלמה).

 

הקבלה מתבצעת באמצעות וועדת קבלה חוגית.

משך הלימודים הוא שנתיים – סה"כ 5 סמסטרים (כולל סמסטר קיץ).

הלימודים יכללו קורסים בנושאים הבאים: חשבונאות פיננסית, יסודות המשפט, חשבונאות ניהולית , ביקורת חשבונות, דיני מסחר, מערכות מידע ניהוליות, מיסים.

המסיימים בהצלחה את כל דרישות המעבר של המקצועות הנ"ל יהיו זכאים לקבלת פטור מבחינות המועצה הבאות:

 • בחינות הביניים חלק א' וחלק ב'
 • סטטיסטיקה, דיני תאגידים ומסחר, טכנולוגיות מידע ומימון – סופיות חלק א'
 • תמחיר וחשבונאות ניהולית מתקדמת – סופיות חלק ב'.

קבלת הפטורים הנ"ל מקנה זכות להתחלת התמחות.

בוגרי מסלול ההשלמה יוכלו להשתלב בתכנית חשבונאות – שנה ד' (שנת השלמה).

 

תוכנית זו רלבנטית אך ורק לנרשמים עד וכולל שנת תשפ"א. החל משנת תשפ"ב תהיה תוכנית השלמה במתכונת שונה המותאמת למסלול החשבונאות (חד חוגי) שאורכו 7 סמסטרים ללא שנת השלמה.

המסלול מיועד לבוגרי תואר ראשון בכלכלה ולבעלי תואר ראשון רב תחומי – עם התמקדות בכלכלה ו/או מנהל עסקים וכמו כן לסטודנטים הסמוכים להשלמת התואר (יש לסיים את התואר הראשון עד תום סמסטר ב' של מסלול לימודי ההשלמה).

 

הקבלה מתבצעת באמצעות וועדת קבלה חוגית.

משך הלימודים הוא שנתיים – סה"כ 5 סמסטרים (כולל סמסטר קיץ).

הלימודים יכללו קורסים בנושאים הבאים: חשבונאות פיננסית, יסודות המשפט, חשבונאות ניהולית , ביקורת חשבונות, דיני מסחר, מערכות מידע ניהוליות, מיסים.

המסיימים בהצלחה את כל דרישות המעבר של המקצועות הנ"ל יהיו זכאים לקבלת פטור מבחינות המועצה הבאות:

 • בחינות הביניים חלק א' וחלק ב'
 • סטטיסטיקה, דיני תאגידים ומסחר, טכנולוגיות מידע ומימון – סופיות חלק א'
 • תמחיר וחשבונאות ניהולית מתקדמת – סופיות חלק ב'.

קבלת הפטורים הנ"ל מקנה זכות להתחלת התמחות.

בוגרי מסלול ההשלמה יוכלו להשתלב בתכנית חשבונאות – שנה ד' (שנת השלמה).

 

תכנית הלימודים תחת החוג לכלכלה

 

   • מבוא לחשבונאות פיננסית א'
   • מבוא לחשבונאות פיננסית ב'
   • יסודות המשפט
   • מבוא לדיני מיסים
   • מערכות מידע ניהוליות
   • דיני מסחר
   • סוגיות במדידה א'
   • סוגיות במדידה ב'
   • דיני מיסים א'
   • דיני מיסים ב'
   • צירופי עסקים ודוחות מאוחדים א'
   • צירופי עסקים ודוחות מאוחדים ב'
   • סוגיות מיוחדות בחשבונאות
   • יסודות בקורת חשבונות א'
   • יסודות בקורת חשבונות ב'
   • מיסוי בינלאומי
   • מיסוי ניירות ערך
   • חשבונאות ניהולית מתקדמת
   • סוגיות במיסים א'
   • סוגיות במיסים ב'
   • ניהול פיננסי'
   • סוגיות פרקטיות בחשבונאות

 

סה"כ – 77 שעות סמסטריאליות, 48 נקודות זכות

 

*לא כולל שנת ההשלמה (שנה רביעית), עבורה יש להירשם בנפרד לאחר השלמת המסלול של תוכנית ההשלמה לחשבונאות.

תלמידי מסלול ההשלמה עשויים להידרש ללמוד מקצועות נוספים אם אלו חסרים בלימודי התואר הראשון שלהם.

למסלול זה נקבע שכר לימוד מיוחד.

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE