כלכלה עם כל חוג

במסלול הדו-חוגי משלבים לימודים בחוג לכלכלה עם לימודים בחוג נוסף. ניתן לשלב את הלימודים עם עשרות חוגים אחרים, אך קיימים מספר שילובים בהם הסינרגיה בין כלכלה לחוג השני גדולה יותר.

שילובים לדוגמה:

 • כלכלה והחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, למתעניינים בתחום כלכלת סביבה
 • כלכלה ולימודי אסיה, למתעניינים בעולם העסקים במדינות כמו סין והודו
 • כלכלה ומדעי המדינה, למתעניינים בממשק בין כלכלה ופוליטיקה
 • כלכלה וסוציולוגיה, למתעניינים בכלכלה וכיצד היא משפיעה על החברה

במסלול זה מוענק תואר ראשון דו-חוגי בכלכלה ובחוג הנוסף.

במסלול הדו-חוגי משלבים לימודים בחוג לכלכלה עם לימודים בחוג נוסף. ניתן לשלב את הלימודים עם עשרות חוגים אחרים, אך קיימים מספר שילובים בהם הסינרגיה בין כלכלה לחוג השני גדולה יותר.

שילובים לדוגמה:

 • כלכלה והחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, למתעניינים בתחום כלכלת סביבה
 • כלכלה ולימודי אסיה, למתעניינים בעולם העסקים במדינות כמו סין והודו
 • כלכלה ומדעי המדינה, למתעניינים בממשק בין כלכלה ופוליטיקה
 • כלכלה וסוציולוגיה, למתעניינים בכלכלה וכיצד היא משפיעה על החברה

במסלול זה מוענק תואר ראשון דו-חוגי בכלכלה ובחוג הנוסף.

תכנית הלימודים תחת החוג לכלכלה

 

 • מבוא לכלכלה א'
 • מתמטיקה לכלכלנים א'
 • מבוא להסתברות
 • מבוא לכלכלה ב'
 • מתמטיקה לכלכלנים ב'
 • מבוא לסטטיסטיקה
 • מבוא ל-R
 • מיקרו כלכלה א'
 • מאקרו כלכלה א'
 • אקונומטריקה א'
 • מיקרו כלכלה ב'
 • מאקרו כלכלה ב' או אקונומטריקה ב'
 • קורסי בחירה בכלכלה בהיקף 9 נ"ז
 • אשכול העשרה בהיקף 2 נ"ז
 • סמינריון

 

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE