כלכלה עם חטיבה במדעי הנתונים

נתונים אמפיריים מהווים חלק משמעותי מבסיס הידע הכלכלי הקיים בעולם. ככל שכמות המידע הנצברת גדלה, ניתוח הנתונים הופך למורכב ומאתגר יותר. העוסקים בניתוח המידע עשויים להידרש גם ליכולות תכנות וידע סטטיסטי אך גם לחשיבה אנליטית ויכולת הבנה של מודלים כלכליים.

במסלול זה מוענק תואר ראשון בכלכלה עם חטיבת לימודים מורחבת במדעי הנתונים.

80 נ"ז

 • מבוא לכלכלה א'
 • מתמטיקה לכלכלנים
 • מבוא להסתברות
 • מבוא לכלכלה ב'
 • מבוא לסטטיסטיקה
 • כתיבה מדעית
 • מבוא לתכנות
 • מיקרו כלכלה א'
 • מאקרו כלכלה א'
 • מבוא לאקונומטריקה א'
 • מיקרו כלכלה ב'
 • מאקרו כלכלה ב'
 • מבוא לאקונומטריקה ב'
 • יסודות המימון
 • אלגברה לינארית (יילמד בחוג למערכות מידע)
 • יסודות החשבונאות
 • כלכלת ישראל
 • סמינריון שנתי
 • קורסי בחירה בכלכלה בהיקף 6 נ"ז
 • שיטות במדעי הנתונים עבור כלכלנים
 • אשכול העשרה 4 נ"ז

40 נ"ז

 • מבוא למחשבים ותכנות
 • תכנות מונחה עצמים
 • מתמטיקה דיסקרטית ולוגיקה
 • תכן ופיתוח של מערכות מידע
 • מערכות מסדי נתונים
 • מבני נתונים ואלגוריתמים
 • למידת מכונה
 • Big Data  
 • בינה עסקית ומחסני נתונים