כלכלה בשילוב מדעי הנתונים

נתונים אמפיריים מהווים חלק משמעותי מבסיס הידע הכלכלי הקיים בעולם. ככל שכמות המידע הנצברת גדלה, ניתוח הנתונים הופך למורכב ומאתגר יותר. העוסקים בניתוח המידע עשויים להידרש גם ליכולות תכנות וידע סטטיסטי אך גם לחשיבה אנליטית ויכולת הבנה של מודלים כלכליים.

במסלול זה מוענק תואר ראשון בכלכלה עם חטיבת לימודים מורחבת במדעי הנתונים.

נתונים אמפיריים מהווים חלק משמעותי מבסיס הידע הכלכלי הקיים בעולם. ככל שכמות המידע הנצברת גדלה, ניתוח הנתונים הופך למורכב ומאתגר יותר. העוסקים בניתוח המידע עשויים להידרש גם ליכולות תכנות וידע סטטיסטי אך גם לחשיבה אנליטית ויכולת הבנה של מודלים כלכליים.

במסלול זה מוענק תואר ראשון בכלכלה עם חטיבת לימודים מורחבת במדעי הנתונים.

תכנית הלימודים תחת החוג לכלכלה

 כלכלה – 80 נ"ז

    • מבוא לכלכלה א'
    • מתמטיקה לכלכלנים א'
    • הסתברות א'
    • מבוא לכלכלה ב'
    • מתמטיקה לכלכלנים ב'
    • מבוא לסטטיסטיקה
    • כתיבה מדעית
    • מבוא ל-R
    • מיקרו כלכלה א'
    • מאקרו כלכלה א'
    • אקונומטריקה א'
    • מיקרו כלכלה ב'
    • מאקרו כלכלה ב'
    • אקונומטריקה ב'
    • יסודות המימון
    • יסודות החשבונאות
    • כלכלת ישראל
    • קורסי בחירה בכלכלה בהיקף 12 נ"ז
    • אשכול העשרה – 4 נ"ז
    • סמינריון

קורסי החטיבה במדעי הנתונים

    • מבוא לתכנות מדעי
    • הסתברות ב'
    • אלגברה לינארית
    • תכנות מונחה עצמים
    • ניהול וניתוח נתונים ב-SAS ו-SQL
    • ויזואליזציה של מידע
    • ניתוח רב משתני
    • למידה סטטיסטית
    • ניתוח נתוני עתק
    • מעבדה במדעי הנתונים

 

 

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE