כלכלה עם מקבץ בקיימות וסביבה

נושא הקיימות והסביבה תופס משקל רב בעשורים האחרונים לנוכח מגמות שינויי האקלים וההבנה כי ראיה אינטרדיסציפלינרית הכורכת היבטים כלכליים, חברתיים וסביבתיים תוביל להתמודדות עמם. סטודנטים הבוחרים במסלול לימודים זה יזכו להכשרה יסודית ומקיפה בתור כלכלנים ומקביל ייחשפו לבעיות, האתגרים והפתרונות שהמאה ה-21 מביאה לפתחנו בתחום הקיימות וסביבה.

במסלול זה מוענק תואר חד חוגי בכלכלה עם מקבץ בקיימות וסביבה.

 • מבוא לכלכלה א'
 • מתמטיקה לכלכלנים
 • מבוא להסתברות
 • מבוא לכלכלה ב'
 • מבוא לסטטיסטיקה
 • כתיבה מדעית
 • מבוא לתכנות
 • מיקרו כלכלה א'
 • מאקרו כלכלה א'
 • אקונומטריקה א'
 • מיקרו כלכלה ב'
 • מאקרו כלכלה ב'
 • אקונומטריקה ב'
 • יסודות המימון
 • יסודות החשבונאות
 • כלכלת ישראל
 • קורסי בחירה בכלכלה בהיקף 24 נ"ז
 • קורסי בחירה בחוגים אחרים בהיקף 8 נ"ז
 • אשכול העשרה – 4 נ"ז
 • סמינריון שנתי

מקבץ בקיימות וסביבה בהיקף של 20 נ"ז (כעשרה קורסים) מתוך הקבוצה הבאה:

 • משבר האקלים - האתגר הגדול של ימינו
 • קיימות וסביבתנות - סוגיות בקהילה
 • היסטוריה סביבתית של הים התיכון
 • אדם ונוף: מבוא לארכיאולוגיה סביבתית
 • יעדי הפיתוח של האו"ם בראי מדיניות, בריאות וסביבה
 • ספרות אפוקליפטית ותיאורית האנתרופוקן
 • פרקים נבחרים בזיהום וטיהור סביבתי
 • אדם חברה סביבה
 • שטחים פתוחים
 • ערים ועיור בעולם הערבי
 • פיתוח ותכנון מרחבי
 • למידת קיימות (Sustainable learning)
 • מבוא לסביבה וקיימות
 • שביל הים
 • אקטיביזם סביבתי

 • סמינר בכלכלת סביבה
 • כלכלת אנרגיה