כלכלה עם מקבץ בחדשנות ויזמות

במסלול זה ילמדו הסטודנטים קורסים בנושאי יזמות תוך שימת דגש על אתגרים חברתיים וסביבתיים, וזאת בנוסף לקורסי הבסיס בכלכלה. חלק מהקורסים ילוו על ידי מרצים מהתעשייה. בנוסף, ניתן לבחור מתוך מגווון רחב של קורסי בחירה בכלכלה שהם בעלי חשיבות לעולם היזמות, כמו הגבלים עסקיים או הכרת דוחות כספיים. בשנת הלימודים האחרונה, וכחלק מתכנית הלימודים, קיימת אפשרות לשמש כמנחים/חונכים לקבוצות של תלמידי תיכון מאזור חיפה והצפון המתנסים בהקמת עסק משלהם.

במסלול זה מוענק תואר חד חוגי בכלכלה עם מקבץ בחדשנות ויזמות.

 • מבוא לכלכלה א'
 • מתמטיקה לכלכלנים
 • מבוא להסתברות
 • מבוא לכלכלה ב'
 • מבוא לסטטיסטיקה
 • כתיבה מדעית
 • מבוא לתכנות
 • מיקרו כלכלה א'
 • מאקרו כלכלה א'
 • אקונומטריקה א'
 • מיקרו כלכלה ב'
 • מאקרו כלכלה ב'
 • אקונומטריקה ב'
 • יסודות המימון
 • יסודות החשבונאות
 • כלכלת ישראל
 • קורסי בחירה בכלכלה בהיקף 24 נ"ז
 • קורסי בחירה בחוגים אחרים בהיקף 8 נ"ז
 • אשכול העשרה – 4 נ"ז
 • סמינריון שנתי

מקבץ בחדשנות ויזמות בהיקף של 20 נ"ז (כעשרה קורסים) מתוך הקבוצה הבאה:

 • הון סיכון בעולם היזמות - עקרונות ופרקטיקה
 • השקעות אימפקט
 • חשיפה ליזמות
 • חשיבה יצירתית
 • מיפוי מערכתי כבסיס לשינוי חברתי (כולל תחרות Map-the-System)
 • סדנת המשתלה: מרעיון למיזם בר קיימא (משתלה א')
 • האקתון סביבה וקיימות
 • ניהול עבודה בעולם היזמות - כלים ושיטות
 • סדנת מייקרים: פיתוח אב-טיפוס
 • השקעות אימפקט
 • מודלים לניהול יזמות
 • STARTUP BUSINESS MODELS
 • חשיפה ליזמות
 • מיפוי מערכתי כבסיס לשינוי חברתי (כולל תחרות Map-the-System)
 • ממדע לתעשייה
 • סדנת המשתלה: מרעיון למיזם בר קיימא (משתלה ב')
 • מדריך המשפטי ליזם המתחיל
 • כלכלה מעגלית
 • כישורי יזמות לקריירה
 • חדשנות חברתית ויזמות אימפקט - קורס שנתי

יזמים צעירים, תולדות היזמות,
ולפחות אחד מהקורסים הבאים: הגבלים עסקיים, הכרת דוחות כספיים.