מסלול דו-חוגי בכלכלה ומערכות מידע

נתונים אמפיריים מהווים חלק משמעותי מבסיס הידע הכלכלי הקיים בעולם. ככל שכמות המידע הנצברת גדלה, ניתוח הנתונים הופך למורכב ומאתגר יותר. העוסקים בניתוח המידע עשויים להידרש גם ליכולות תכנות וידע סטטיסטי אך גם לחשיבה אנליטית ויכולת הבנה של מודלים כלכליים.

במסלול זה מוענק תואר ראשון בכלכלה עם חטיבת לימודים מורחבת במדעי הנתונים.

 

  • מבוא לכלכלה א'
  • מתמטיקה לכלכלנים
  • מבוא לכלכלה ב'
  • מבוא ל-R
  • מיקרו כלכלה א'
  • מאקרו כלכלה א'
  • אקונומטריקה א'
  • מיקרו כלכלה ב'
  • מאקרו כלכלה ב' או אקונומטריקה ב'
  • קורסי בחירה בכלכלה בהיקף 15 נ"ז
  • אשכול העשרה בהיקף 2 נ"ז
  • סמינריון שנתי

 

 

 

 • כתיבה מדעית
 • אקונומטריקה ב'
 • חקר ביצועים
 • יסודות המימון
 • יסודות החשבונאות