חוג לאחר תואר לתלמידי משפטים

סטודנטים לתואר ראשון במשפטים יכולים ללמוד במקביל במסלול "חוג לאחר תואר". בסיום הלימודים יקבלו הסטודנטים תעודה במשפטים ואישור סיום בחוג לכלכלה. לא ניתן יהיה לקבל את אישור סיום "חוג לאחר תואר" קודם לקבלת תעודת "בוגר במשפטים".
 
 
 

 

 • מבוא לכלכלה א'
 • מתמטיקה לכלכלנים
 • מבוא להסתברות
 • מבוא לכלכלה ב'
 • מבוא לסטטיסטיקה
 • מבוא ל-R
 • מיקרו כלכלה א'
 • מאקרו כלכלה א'
 • אקונומטריקה א'
 • מיקרו כלכלה ב'
 • מאקרו כלכלה ב' או אקונומטריקה ב'
 • קורסי בחירה בכלכלה בהיקף 11 נ"ז
 • סמינריון שנתי