השלמה ללימודי חשבונאות לבעלי תואר ראשון

תכנית לימודים למסלול השלמה לחשבונאות:

המסלול מיועד לבוגרי תואר ראשון בכלכלה ולבעלי תואר ראשון בכלכלה ו/או מנהל עסקים ו/או תעשייה וניהול

וכמו כן לסטודנטים הסמוכים להשלמת התואר (יש לסיים את התואר הראשון עד תום סמסטר ב' של שנה ראשונה של מסלול לימודי ההשלמה) בממוצע 80 ומעלה.

קבלה סופית למסלול הלימודים נידונה בוועדת קבלה חוגית וכוללת ראיון אישי עם המועמד.

משך הלימודים הוא שלוש וחצי  שנים– סה"כ 7 סמסטרים.

לפני הלימודים , מתקיים קורס קיץ , "רישום מידע חשבונאי", ויש לסיימו בציון 60 כתנאי קבלה לתוכנית.

הלימודים כוללים קורסים בנושאים הבאים: חשבונאות פיננסית, יסודות המשפט, חשבונאות ניהולית , ביקורת חשבונאות,

דיני מסחר, מערכות מידע ניהוליות, מיסים.

בעלי תואר ראשון במנהל עסקים ו/או תעשייה וניהול יידרשו להשלים מקצועות נוספים, בתחומי הכלכלה, מתמטיקה ומימון (ובמקרים מסוימים ייתכנו השלמות נוספות – בהתאם ללימודי התואר הראשון).

המסיימים בהצלחה את דרישות התכנית יקבלו בסיומה אישור על סיום תכנית השלמה לחשבונאות (לציין כי התכנית אינה מקנה תואר BA)  וכן יהיו זכאים לקבלת פטור מבחינות המועצה הבאות: 

בחינות הביניים חלק א' וחלק ב' וכן מהבחינות בנושאים הבאים:

סטטיסטיקה, דיני תאגידים ומסחר, טכנולוגיות מידע ומימון - סופיות חלק א'

תמחיר וחשבונאות ניהולית מתקדמת – סופיות חלק ב' .

חשבונאות פיננסית ובדיני מיסים א' – סופיות חלק א'

דיני מיסים ב'– סופיות חלק ב'.

ראש החוג:

פרופ' רחמילביץ שירן

ראש מסלול חשבונאות:

רו"ח יצחק נח

 

 • מבוא לחשבונאות פיננסית א'
 • מבוא לחשבונאות פיננסית ב'
 • חשבונאות פיננסית א'
 • חשבונאות פיננסית ב'
 • צירופי עסקים ודוחות מאוחדים א'
 • צירופי עסקים ודוחות מאוחדים ב'
 • מכשירים פיננסיים ונושאים אחרים (פיננסית מתקדמת א')
 • פיננסית מתקדמת ב'
 • תקינה השוואתית
 • חשבונאות פיננסית מתקדמת
 • הערכות שווי וניתוחים פיננסיים
 • תיאוריה חשבונאית
 • דוחות כספיים המתפרסמים לציבור
 • סמינריון שנתי בחשבונאות – חלופי לקורס בחירה*
 • יסודות ביקורת חשבונאות א'
 • יסודות ביקורת חשבונאות ב'
 • ביקורת חשבונאות מתקדמת
 • בעיות מיוחדות בביקורת
 • ביקורת מערכות מידע ממוחשבות
 • ביקורת בענפים וסוגיות מיוחדות
 • מבוא לדיני מיסים
 • דיני מיסים א'
 • דיני מיסים ב'
 • מיסוי בינלאומי
 • מיסוי ניירות ערך
 • תאגידים ובעיות מיסוי א
 • תאגידים ובעיות מיסוי ב
 • חוקים אחרים
 • מבוא לחשבונאות ניהולית
 • חשבונאות ניהולית מתקדמת ותקצוב
 • מערכות מידע ניהוליות
 • טכנולוגיות מידע
 • יסודות המימון
 • ניהול פיננסי
 • מבוא לתכנות
 • יסודות המשפט
 • דיני מסחר (מתוקשב)
 • דיני תאגידים, ניירות ערך ודיני עבודה

 

קורסים נוספים לבעלי תואר ראשון במנהל עסקים/תעשייה וניהול

 • מיקרו כלכלה א' *
 • מיקרו כלכלה ב' *
 • מאקרו כלכלה א' *
 • מתמטיקה לכלכלנים א'
 • מבוא להסתברות
 • מבוא לסטטיסטיקה

הערה: לקורסים המסומנים ב- *  יש דרישות קדם. יש לעמוד בדרישות אלה או לחילופין, לקבל מהן פטור

 

סה"כ – 144 שעות סמסטריאליות, 83 נקודות זכות