כלכלה וסטטיסטיקה

 נתונים אמפיריים הם חלק מרכזי בעבודה של כלכלנים. ככל שכמות המידע שנצברת בעולם גדלה, הניתוח שלהם הופך ליותר מורכב ומאתגר. העוסקים בניתוח המידע עשויים להידרש גם ליכולות טכניות וידע סטטיסטי אך גם לחשיבה אנליטית ויכולת הבנה של מודלים כלכליים ובכך טמון היתרון בשילוב זה.

במסלול זה מוענק תואר ראשון דו-חוגי בכלכלה ובסטטיסטיקה.

 

 • מבוא לכלכלה א'
 • מבוא לכלכלה ב'
 • מיקרו כלכלה א'
 • מאקרו כלכלה א'
 • אקונומטריקה א'
 • מיקרו כלכלה ב'
 • מאקרו כלכלה ב' או אקונומטריקה ב'
 • קורסי בחירה בכלכלה בהיקף 22 נ"ז
 • אשכול העשרה בהיקף 4 נ"ז
 • סמינריון שנתי

 

 • כלכלת בריאות (קורס בחירה)
 • כלכלת עבודה (קורס בחירה)
 • חקר ביצועים (קורס בחטיבת ניהול)
 • יסודות מימון (קורס בחטיבת ניהול)
 • כלכלה בריאות ודמוגרפיה (סמינריון)
 • כלכלה ציבורית (סמינריון)
 • כתיבה מדעית
 • למידה א-פרמטרית (נלמד בסטטיסטיקה, על חשבון מכסת השעות בכלכלה)

 

היצע קורסי הבחירה עשוי להשתנות משנה לשנה.