כלכלה מורחב

הלימודים פותחים בפני הסטודנטים את שיטות הניתוח, החשיבה וההבנה של העולם הכלכלי הסובב אותנו, החל מהרקע לחשיבה הכלכלית של ימינו, דרך ההתפתחות של תחומי המיקרו והמאקרו וכלה בשיטות הניתוח המתקדמות ביותר להתמודדות עם בעיות כלכליות. הלימודים מאפשרים הרחבת אופקים בתחומים שונים בעולם הכלכלה, כמו כלכלה התנהגותית, צמיחה, כלכלה חברתית ועוד.

במסלול זה מוענק תואר ראשון בכלכלה.

 

 • מבוא לכלכלה א'
 • מתמטיקה לכלכלנים
 • מבוא להסתברות
 • מבוא לכלכלה ב'
 • מבוא לסטטיסטיקה
 • כתיבה מדעית
 • מבוא לתכנות
 • מיקרו כלכלה א'
 • מאקרו כלכלה א'
 • אקונומטריקה א'
 • מיקרו כלכלה ב'
 • מאקרו כלכלה ב'
 • אקונומטריקה ב'
 • יסודות המימון
 • יסודות החשבונאות
 • כלכלת ישראל
 • קורסי בחירה בכלכלה בהיקף 24 נ"ז
 • קורסי בחירה בחוגים אחרים בהיקף 8 נ"ז
 • אשכול העשרה – 4 נ"ז
 • סמינריון שנתי

מקבץ בהיקף של 20 נ"ז

מקבצים לדוגמה:

   • מדעי המדינה
   • לימודי אסיה
   • פילוסופיה
   • היסטוריה (כללית/המזרח התיכון/עם ישראל)

 

 קורסי בחירה נחלקים לשתי קבוצות. מכסת קורסי הבחירה שיש לקחת מכל קבוצה מפורטת בשנתון. היצע הקורסים, ובפרט קורסי הבחירה, עשוי להשתנות משנה לשנה.