כלכלה במגמת חשבונאות

הלימודים במסלול זה משלבים את לימודי מקצוע ראיית חשבון בלימודי כלכלה. הלימודים במסגרת זו כוללים גם נושאים החופפים את הבחינות המקצועיות של מועצת רואי החשבון, ועל כן נמשכים 3.5 שנים (7 סמסטרים), אך אינם מקנים תואר נוסף על ב"א בכלכלה. לתלמיד שסיים את לימודיו במסלול זה יוענק פטור מבחינות הביניים, מבחינות סופיות א' ומחלק מבחינות סופיות ב' של מועצת רואי החשבון בישראל, פרט לשתי בחינות סופיות ב' (בחשבונאות פיננסית מתקדמת ובביקורת חשבונות).

במסלול זה מוענק תואר ראשון בכלכלה במסלול חשבונאות.

 

 

 • רישום מידע חשבונאי (קורס הכנה)

חשבונאות פיננסית

 • מבוא לחשבונאות פיננסית א'
 • מבוא לחשבונאות פיננסית ב'
 • צירופי עסקים ודוחות מאוחדים א'
 • צירופי עסקים ודוחות מאוחדים ב'
 • סוגיות מיוחדות בחשבונאות א'
 • סוגיות מיוחדות בחשבונאות ב'
 • תקינה השוואתית
 • מכשירים פיננסיים
 • חשבונאות פיננסית מתקדמת
 • נושאים בחשבונאות פיננסית א'
 • נושאים בחשבונאות פיננסית ב'
 • הערכות שווי וניתוחים פיננסיים (סמינריון)
 • תיאוריה חשבונאית
 • דוחות כספיים המתפרסמים לציבור
 • סמינריון שנתי בחשבונאות (חלופי לקורס בחירה)*

ביקורת

 • יסודות ביקורת חשבונות א'
 • יסודות ביקורת חשבונות ב'
 • ביקורת חשבונות מתקדמת
 • בעיות מיוחדות בביקורת
 • ביקורת מערכות מידע ממוחשבות
 • ביקורת פנימית ודוחות מיוחדים

חשבונאות ניהולית

 • חשבונאות ניהולית לחשבונאים
 • חשבונאות ניהולית מתקדמת ותקצוב

מיסים

 • מבוא לדיני מיסים
 • דיני מיסים א'
 • דיני מיסים ב'
 • מיסוי בינלאומי
 • מיסוי ניירות ערך
 • תאגידים ובעיות מיסוי א'
 • תאגידים ובעיות מיסוי ב'
 • חוקים אחרים

חוק ומשפט

 • יסודות המשפט
 • דיני מסחר
 • דיני תאגידים, עבודה וניירות ערך

טכנולוגיות מידע ומימון

 • מבוא למערכות מידע
 • טכנולוגיות מידע
 • יסודות המימון
 • ניהול פיננסי

לימודי יסוד כמותיים

 • מתמטיקה לכלכלנים א'
 • מתמטיקה לכלכלנים ב'
 • מבוא להסתברות
 • מבוא לסטטיסטיקה
 • מבוא לתכנות

לימודי יסוד אחרים

 • כתיבה מדעית

מקצועות הכלכלה

 • מבוא לכלכלה א'
 • מבוא לכלכלה ב'
 • מיקרו כלכלה א'
 • מאקרו כלכלה א'
 • מבוא לאקונומטריקה א'
 • מיקרו כלכלה ב'
 • מאקרו כלכלה ב' או מבוא לאקונומטריקה ב'
 • כלכלת ישראל
 • סמינריון שנתי
 • קורס בחירה
 • קורס בחירה נוסף (חלופי לסמינריון בחשבונאות)*

*בשנים בהן ייפתח הסמינריון בחשבונאות יוכלו הסטודנטים לבחור בין סמינריון בכלכלה (בנושאים שאינם חשבונאיים) + סמינריון בחשבונאות, לבין סמינריון בכלכלה בנושא חשבונאי וקורס בחירה שני.