כלכלה במגמת מנהל עסקים

במסלול זה ילמדו הסטודנטים קורסים בנושאים כמו חשבונאות, שיווק, מימון וניהול במקביל לקורסי הבסיס בכלכלה. בנוסף, קיים מגוון רחב של קורסי בחירה בעלי חשיבות לעולם מנהל העסקים, כמו הגבלים עסקיים או ניהול קרנות נאמנות, וכן קורסים בכלכלה בעלי זיקה לתחום העסקים, כמו כלכלה התנהגותית או תורת המשחקים.

במסלול זה מוענק תואר ראשון בכלכלה במסלול מנהל עסקים.

 

 • מבוא לכלכלה א'
 • מתמטיקה לכלכלנים
 • מבוא להסתברות
 • מבוא לכלכלה ב'
 • מבוא לסטטיסטיקה
 • כתיבה מדעית
 • מבוא לתכנות
 • מיקרו כלכלה א'
 • מאקרו כלכלה א'
 • אקונומטריקה א'
 • מיקרו כלכלה ב'
 • מאקרו כלכלה ב'
 • אקונומטריקה ב'
 • יסודות המימון
 • יסודות החשבונאות
 • כלכלת ישראל
 • קורסי בחירה בכלכלה בהיקף 27 נ"ז
 • קורסי בחירה בחוגים אחרים בהיקף 4 נ"ז
 • אשכול העשרה – 4 נ"ז
 • סמינריון שנתי

 

 

 • תמחיר וחשבונאות ניהולית
 • מבוא לניהול
 • מבוא לשיווק
 • משפט עסקי
 • מבוא לחקר ביצועים
 • שוק ההון וניתוח ניירות ערך
 • הגבלים עסקיים