כלכלה וחשבונאות

 

המגמה לחשבונאות משלבת לימודי חשבונאות ומשפט עסקי עם לימודי כלכלה. הלימודים כוללים גם נושאים החופפים את הבחינות המקצועיות של מועצת רואי חשבון, אך אין הם מקנים תואר נוסף על ב״א בכלכלה. עם סיום תואר ב״א מקבל הסטודנט אישור לסטז׳. תלמיד המגמה אשר ישלים שנת לימודים נוספת בנושאי חשבונאות יהיה זכאי לאישור על גמר הלימודים, המקנה פטור מבחינות סופיות א׳ וחלק מבחינות סופיות ב׳ של מועצת רואי חשבון.

תכנית הלימודים במסלול חד־חוגיחשבונאות

 

1) לימודי חובה בסיסיים:                             דרישות קדם        

מבוא לכלכלה א׳     ש״ת       5 שש״ס  4 נ׳

מבוא לכלכלה ב׳     ש״ת       5 שש״ס  4 נ׳ — מבוא לכלכלה א׳

מיקרו כלכלה א׳      ש״ת       5 שש״ס  5 נ׳ — מבוא לכלכלה ב׳, אינפי ב׳

מיקרו כלכלה ב׳      ש״ת       5 שש״ס  5 נ׳ — מיקרו א׳

                                                            דרישות קדם

מאקרו כלכלה א׳     ש״ת       5 שש״ס  5 נ׳ — מבוא לכלכלה ב׳, אינפי ב׳

מאקרו כלכלה ב׳     ש״ת       5 שש״ס  5 נ׳ — מאקרו א׳   

מבוא לאקונומטריקה            ש״ת       4 שש״ס  3 נ׳ — מבוא למודלים לינאריים

כלכלת ישראל        ש׳         3 שש״ס  3 נ׳ — מיקרו ב׳, מאקרו ב׳

סמינריון              ס׳          6 שש״ס  6 נ׳ — מיקרו ב׳ , מאקרו ב׳

                                                           

2) לימודי יסוד כמותיים:                              דרישות קדם        

חשבון איניפיטיסמלי א׳         ש״ת       5 שש״ס  4 נ׳

חשבון איניפיטיסמלי ב׳         ש״ת       5 שש״ס  4 נ׳ — אינפי א׳

מבוא להסתברות                 ש״ת       5 שש״ס  3 נ׳

מבוא לסטטיסטיקה              ש״ת       5 שש״ס  3 נ׳ — מבוא להסתברות

מערכות מידע ניהוליות          ש״ת       3 שש״ס  3 נ׳

מבוא למודלים לינאריים        ש״ת       5 שש״ס  3 נ׳ — מבוא לסטטיסטיקה,

                                                                     מבוא לכלכלה ב׳

3) לימודי חובה במגמת ההתמחות:

הערות:

*   ציון המעבר בקורסי חשבונאות בכל השנים הוא 60 למעט פיננסית א׳ וב׳.                 

יסודות המשפט                   ש׳         3 שש״ס  3 נ׳

דיני מסחר א׳                     ש׳         3 שש״ס  3 נ׳ —    יסודות המשפט

מבוא לדיני מיסים               ש׳         2 שש״ס  2 נ׳ —    יסודות המשפט,

                                                                        פיננסית א׳

מבוא לחשבונאות פיננסית א׳      ש״ת   4 שש״ס  2 נ׳

מבוא לחשבונאות פיננסית ב׳   ש״ת       6 שש״ס  2 נ׳        מבוא לחש' פיננסית א'

דיני מסחר ב׳                     ש׳         4 שש״ס  3 נ׳ —    דיני מסחר א׳

שיטת השווי המאזני             ש״ת       4 שש״ס  3 נ׳ —   מבוא לחש' פיננסית ב׳

דוחות מאוחדים הרחבה         ש״ת       5 שש״ס  3 נ׳ —    שיטת השווי המאזני יסודות בקורת חשבונות א׳          ש״ת 5 שש״ס  2 נ׳ —    שיטת השווי המאזני   יסודות בקורת חשבונות ב׳   ש״ת       5 שש״ס     2 נ׳ —    יס' בקורת חשבונות א׳

חשבונאות ניהולית לחשבונאים ש״ת       5 שש״ס  3 נ׳ —   

דיני מיסים א׳                    ש״ת       2 שש״ס  2 נ׳ —    מבוא לדיני מיסים

דיני מיסים ב׳                    ש״ת       2 שש״ס  2 נ׳ —    דיני מיסים א׳

סוגיות במיסים א׳                ש׳         3 שש״ס  2 נ׳ —    יסודות המשפט,                                                                                          מבוא לדיני מיסים

                                                                                         דיני מיסים ב'

סוגיות במיסים ב׳                ש׳         2 שש״ס  1 נ׳ —    סוגיות במיסים א׳

סוגיות במדידה א׳                ש׳         3 שש״ס  3 נ׳ —    מבוא לחש' פיננסית ב׳

סוגיות במדידה ב׳                ש׳         2 שש״ס  3 נ׳ —    סוגיות במדידה א׳

סוגיות מיוחדות בחשבונאות    ש״ת       5 שש״ס  3 נ׳ —    מאוחדים הרחבה

                                                           

חשבונאות ניהולית מתקדמת    ש״ת       6 שש״ס  4 נ׳ —    מבוא לחשבונאות                                                                                        ניהולית לחשבונאים

                                                                                           מיקרו ב'

מיסוי בינלאומי                  ש׳         2 שש״ס  0 נ׳

מיסוי ניירות ערך               ש׳         2 שש״ס  0 נ׳

 

4) מקצועות רקע בניהול:                                         

יסודות המימון                   ש׳         4 שש״ס  3 נ׳ —    מבוא לכלכלה ב׳

ניהול פיננסי                      ש׳         3 שש״ס  3 נ׳ —    מיקרו ב׳,

                                                                        יסודות המימון

5) קורסי בחירה:                                                   

מקצועות בחירה מקבוצה א׳   ש׳         3 שש״ס  3 נ׳

מקצועות בחירה מקבוצה ב׳   ש׳         3 שש״ס  3 נ׳

            סה״כ כללי:                                   120 נ׳

 

לימודי חשבונאות — שנה ד׳ (שנת השלמה)*

לקבלת פטור מבחינות מועצת רואי חשבון**

בקורת חשבונות מתקדמת                ש׳            4 שש״ס              2 נ׳

תאגידים ובעיות מיסוי                   ש׳            5 שש״ס              3 נ׳

דוחות מאוחדים ובעיות בחשבונאות ש״ת            9 שש״ס              4 נ׳

סוגיות בחשבונאות ודווח ענפי        ש״ת            3 שש״ס              2 נ׳

הערכות שווי וניתוחים פיננסיים         ש            2 שש״ס              2 נ׳

בעיות מיוחדות בבקורת חשבונות     ש׳            4 שש״ס              2 נ׳

ביקורת מערכות מידע ממוחשבות      ש׳            3 שש״ס              2 נ׳

דיני מיסים וחוקים נלווים             ש"ת            5 שש״ס              3 נ׳

חוקים אחרים                             ש׳            2 שש״ס              2 נ׳

הצגת דוחות כספיים                    ש״ת            9 שש״ס              4 נ׳

תיאוריה פיננסית                          ש            3 שש״ס              2 נ׳

דוחות כספיים המתפרסמים לציבור     ש׳            5 שש״ס              2 נ׳

ביקורת ענפית                             ש׳            2 שש״ס              3 נ׳

                                          סה״כ                                    33 נ׳

*   לימודי מקצועות חשבונאות — שנה ד׳ (שנת השלמה) מותנים בעמידה בכל החובות                    הנדרשים לקבלת תואר בכלכלה וחשבונאות.

     ציון עובר בכל מקצוע של שנה ד׳ הוא 60.

** פטור מבחינות מועצת רואי החשבון

     קבלת פטור מבחינות הביניים חלק א׳ וב׳ המקנה זכות להתחלת התמחות מותנית

            בסיום מוצלח של תכנית הלימודים התלת־שנתית וקבלת תואר בוגר בכלכלה. לבוגרים שיסיימו בהצלחה חשבונאות שנה ד׳ (שנת השלמה) תעניק המועצה פטור מבחינות סופיות א׳ וסופית ב׳ למעט שתי בחינות, עליהן נבחנים במסגרת מועצת רואי החשבון. בכפוף לתקנון מועצת רואי חשבון.

 

      יסודות המשפט

מבוא לחשבונאות פיננסית

 

מבוא להסתברות

 

חשבון אינפי א'

מבוא לכלכלה א'

 
סמסטר א׳  שנה א׳
     מערכות מידע ניהולית  מבוא לדיני מסים

דיני מסחר א'

 
מבוא לסטטיסטיקה  חשבון אינפי ב'  מבוא לכלכלה ב'  סמסטר ב׳ 
  יסודות המימון סוגיות במדידה א׳

דיני מיסים א'

דיני מסחר ב'

מבוא למודלים לינאריים  מאקרו כלכלה א'  מיקרו כלכלה א'  סמסטר א׳  שנה ב׳ 
    מבוא לחשבונאות ניהולית 

דיני מיסים ב'

 
שיטת השווי המאזני  מבוא לאקונומטריקה  מאקרו כלכלה ב'  מיקרו כלכלה ב'  סמסטר ב׳ 

1 קורס בחירה מהחוג מקבוצה א

מיסוי בינלאומי

 

סוגיות במיסים א'

 

יסודות ביקורת חשבונות א'

דוחות מאוחדים הרחבה

חשבונאות ניהולית מתקדמת  כלכלת ישראל סמינריון  סמסטר א׳ שנה ג׳ 

1 קורס בחירה מהחוג מקבוצה ב

מיסוי

ניירות ערך 

סוגיות במיסים ב'

יסודות ביקורת חשבונות ב'

סוגיות מיוחדות בחשבונאות

 
 סוגיות במדידה ב׳  ניהול פיננסי סמסטר ב׳