סילבוסים - תואר ראשון - תשפ"א

 

 

שנה ג

סמינריונים:

 

     קורסי בחירה:

קבוצה ב':                                                

הכרת דוחות כספיים

 
 
 

 

 

 

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE