רישום מידע חשבונאי

מועד ג' יתקיים ביום שלישי 12.11.19 בשעה 16:30  בחדר 5008 בניין רבין

מצורף קובץ עם ציונים של מועד ב'. פתיחת מחברות תתקיים מחר - יום שלישי 05.11.19 בשעה 17:45.

נפגשים עם המרצה ליד משרדי מזכירות החוג - נא לא לאחר!

 

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE