רישום מידע חשבונאי

 

 קורס רישום מידע חשבונאי - קיץ תשע"ז

תאריך יום שעה חדר ,בנין חינוך
 31.7.17  ב'  16:00-19:30  401
 3.8.17  ה'   16:00-19:30  402
 7.8.17  ב'   16:00-19:30 401 
 10.8.17  ה'   16:00-19:30 402 
 14.8.17  ב'   16:00-19:30 401 
 17.8.17  ה'   16:00-19:30 402 
 21.8.17  ב'   16:00-19:30 401 
 24.8.17  ה'   16:00-19:30 402 
 28.8.17  ב'   16:00-19:30 401 
 31.8.17  ה'   16:00-19:30 402 
7.9.17 ה'  16:00-19:30 402
 11.9.17  ב'   16:00-19:30 402 

 

תאריכי בחינות:

מועד א' – ביום ה' בתאריך ה-14.9.17 בשעה 8:30

מועד ב' – ביום א' בתאריך ה-1.10.17 (אין שעה)