רישום מידע חשבונאי

מצ"ב ציון בחינה ברישום מידע חשבונאי מועד ב'

נוהל ערעורים:

פתיחת מחברות תתקיים ביום שני 31.10 בשעה 15:15 בחדר סמינרים בחוג לכלכלה חדר 7052

ציונים