תלמידים לתארים מתקדמים

דוקטורט  
   
שם: טיראן רוטמן 
מנחה: דורון קליגר
נושא המחקר: מימון התנהגותי 
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
שם: יובל אופק שני
מנחה: טוד קפלן
נושא המחקר:  
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
שם: יותם בודן
מנחה: בני בנטל
נושא המחקר: התערבות ממשלתית בשוק הפיננסי
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
שם: מריאן תחאוכו
מנחה: בני בנטל, סאמי מיעארי
נושא המחקר: שוק הנישואין ורכישת השכלה אקדמית בקרב מוסלמיות בישראל 
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
שם: ניר בילפלד
מנחה: משה קים
נושא המחקר: השפעת המשא ומתן על הריבית
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
שם: עזאדין אגבריה
מנחה: בני בנטל, ורד קראוס
נושא המחקר: בחירת מסלולי השכלה בחברה הישראלית
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
שם: רועי בס
מנחה: דני פלד, בני בנטל
נושא המחקר: תכנון כלכלי של מערכת בריאות לאומית
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
שם: ריאד חדיגה
מנחה: משה קים
נושא המחקר: גיוון תיק חוזי המימון והביצועים של בנקים
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
שם: שאמי לביב
מנחה: אנה רובינציק וניסים כהן (מדעי המדינה) 
נושא המחקר:  
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
תואר שני  
   
שם: איהאב מזאווי
מנחה: דורון קליגר
נושא המחקר: ניסוי חברתי -השפעות תפיסת העושר על החלטות פיננסיות 
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
שם: אביעד דגן
מנחה: דורון קליגר
נושא המחקר: כלכלנים וקבלת החלטות
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
שם: אבשלום וקנין
מנחה: דורון קליגר
נושא המחקר: אפקט ההטייה תחת זכוכית המגדלת של הטרמה
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
שם: גלעד בר לבב
מנחה: בני בנטל ודני פלד 
נושא המחקר: תמריצים בקרב חוקרים באקדמיה
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
שם: דניס גיידמן
מנחה: טכניון
נושא המחקר: שינוי פרמטרים סטוכסטיים בנגזרים פיננסיים 
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
שם: דפנית גבע 
מנחה: דורון קליגר
נושא המחקר: ההשפעה של הטרמה על חידת ההטייה המקומית
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
שם: טטאינה גורייב
מנחה: דורון קליגר
נושא המחקר: הטיית שליליות וקבלת החלטות כלכליות 
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
שם: ליאור פרבמן
מנחה: בני בנטל
נושא המחקר: מגזר ציבורי בבריטניה
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
שם: מאהר זועבי
מנחה:  טוד קפלן, מחמוד קעדאן
נושא המחקר: אפיון אמפירי של הביקוש למידע 
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
שם: ניר חן
מנחה: דורון קליגר
נושא המחקר: תהליכי הטרמה, תשואות מניות ושונות לא שיטתית: חקר אמפירי וניסוי
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
שם: סאהר זידאן
מנחה: בני בנטל
נושא המחקר: השפעת השיפור באיכות הפיקוח בשוק העבודה על העיצוב המוסדי
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
שם: אדם למונט 
מנחה: בני בנטל
נושא המחקר: the impact of us/eu open skies on transatlantic passenger
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
שם: אירינה פרקל 
מנחה: אבנר בר אילן
נושא המחקר: בחינת טיב ההחלטות של מנהלי השקעות בקרנות נאמנות ישראליות מנייתיות
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
שם: גוזף חמיס
מנחה: טוד קפלן ועוד מנחה
נושא המחקר: Bootstrap tests for unit roots based on M-Estimator
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
שם: עידית מיקוליצקי
מנחה: אבנר בר אילן
נושא המחקר: גורמים המשפיעים על ציפיות שביעות הרצון מהחיים
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
שם: ראפת עלי סאלח
מנחה: אנה רובינציק
נושא המחקר: השפעת כניסת מתחרה חדש עם מוצר מבודל אופקי לשוק מונופוליסטי: תחרות מחירים וכמויות.
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.