מרצי חשבונאות

 

מרצי חשבונאות


אבוחצירא יובל, רו"ח, משפטן


תחומי התמחות: דיני מסים - ישראלי ובינ"ל.
קורסים: דיני מסים א', דיני מסים ב', סוגיות במסים א', דיני מסים וחוקים נלווים
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אבוחצירא יובל
   

אהרוני גיא, רו"ח


תחומי התמחות: חשבונאות פיננסית
קורסים: סוגיות בחשבונאות ודיווח ענפי, דו''חות כספיים המתפרסמים לציבור
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
unavailable photo
   

אומסי אבשלום, רו"ח


תחומי התמחות: חשבונאות פיננסית, חשבונאות ניהולית
קורסים: יסודות החשבונאות למשפטנים, מבוא לחשבונאות ניהולית למנהע"ס, חשבונאות ניהולית מתקדמת
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אומסי אבשלום
   

בוך אלדד, רו"ח


תחומי התמחות: ביקורת חשבונות
קורסים: יסודות ביקורת חשבונות, הכרת דו''חות כספיים
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
unavailable photo
   

ביטון מנשה, רו"ח


תחומי התמחות: חשבונאות פיננסית , חשבונאות ניהולית
קורסים: יסודות החשבונאות, מבוא לחשבונאות ניהולית למנהע"ס
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
unavailable photo
   

בן עזרא אייל, רו"ח


תחומי התמחות: כלכלה וחשבונאות
קורסים: חשבונאות פיננסית לחשבונאים, חשבונאות ניהולית מתקדמת
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
בן עזרא אייל
   

בניטה יוחאי, רו"ח


תחומי התמחות: חשבונאות פיננסית
קורסים: מבוא לחשבונאות פיננסית א+ב
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
unavailable photo
   

בר-שלום אמיר, רו"ח


תחומי התמחות: חשבונאות פיננסית, חשבונאות ניהולית
קורסים: רישום מידע חשבונאי, יסודות החשבונאות, מבוא לחשבונאות ניהולית למנהע"ס, סוגיות במדידה ב'
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
unavailable photo
   

דינר אבישי , רו"ח


תחומי התמחות: מסים
קורסים: חוקים אחרים
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
דינר אבישי
   

זיסר רונן, רו"ח


תחומי התמחות: חשבונאות פיננסית
קורסים: דו''חות מאוחדים הרחבה, סוגיות מיוחדות בחשבונאות
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
unavailable photo
   

חאיק ג'ריס, רו"ח


תחומי התמחות: חשבונאות פיננסית
קורסים: דו''חות מאוחדים, סוגיות מיוחדות בחשבונאות
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
unavailable photo
   

חבר יהושע, רו"ח (MBA)


תחומי התמחות: מסים
קורסים: מיסוי בינלאומי, מיסוי שוק ההון, תאגידים ובעיות מיסוי, דיני מסים וחוקים נלווים
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
חבר יהושע
   

חכם יוסי, עו"ד


תחומי התמחות: דיני עבודה, דיני תאגידים, משפט עסקי ומסחרי
קורסים: יסודות המשפט לחשבונאים, דיני מסחר א ו-ב', משפט עסקי
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
חכם יוסי
   

טייר מורן, רו"ח


תחומי התמחות: חשבונאות פיננסית
קורסים: תיאוריה פיננסית, הערכות שווי וניתוחים פיננסיים
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
unavailable photo
   

יחזקאל יצחק (איצ'ה), רו"ח


תחומי התמחות: חשבונאות ניהולית
קורסים: מבוא לחשבונאות ניהולית לחשבונאים
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
unavailable photo
   

ינובסקי מרק, רו"ח


תחומי התמחות: חשבונאות פיננסית
קורסים: יסודות החשבונאות, סוגיות במדידה ב'
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
unavailable photo
   

כהן שני, רו"ח


תחומי התמחות: מסים
קורסים: מבוא לדיני מסים וסוגיות במסים ב'
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
unavailable photo
   

כהן ארז, רו"ח


תחומי התמחות: ביקורת חשבונות
קורסים: ביקורת חשבונות מתקדמת, בעיות מיוחדות בביקורת
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
unavailable photo
   

מוזס גולן, רו"ח


תחומי התמחות: מסים
קורסים: חוקים אחרים
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מוזס גולן
   

מונרוב גיא, רו"ח


תחומי התמחות: ביקורת ואבטחת מערכות מידע, ביקורת פנימית, ניהול סיכונים
קורסים: ביקורת מערכות מידע ממוחשבות
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מונרוב גיא
   

מורד אורי, רו"ח


תחומי התמחות: ביקורת חשבונות
קורסים: ביקורת חשבונות מתקדמת, בעיות מיוחדות בביקורת
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מורד אורי
   

מזרחי אבי, רו"ח


תחומי התמחות: הערכת שווי חברות, ניתוח דו''חות כספיים
קורסים: שיטת השווי המאזני, דו''חות מאוחדים ובעיות בחשבונאות, הצגת דו''חותהערכות שווי וניתוחים פיננסיים
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מזרחי אבי
   

מימרן שלום, רו"ח


תחומי התמחות: חשבונאות פיננסית
קורסים: שיטת השווי המאזני, דו''חות מאוחדים ובעיות בחשבונאות, הצגת דו''חות כספיים
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מימרן שלום
   

מסינגר עוזי, רו"ח , MBA


תחומי התמחות: הערכת שווי חברות , בנקאות , ניתוח דו''חות כספיים
קורסים: מבוא לחשבונאות פיננסית א+ב , יסודות החשבונאות , מבוא לחשבונאות ניהולית למנהע"ס
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מסינגר עוזי
   

פרח עדלה, רו"ח, MA בכלכלה


תחומי התמחות: ביקורת חשבונות
קורסים: ביקורת ענפית
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
unavailable photo
   

צור יוסי, ד"ר, רו"ח


תחומי התמחות: חשבונאות פיננסית, חשבונאות ניהולית ותיאוריה חשבונאית
קורסים: דו''חות מאוחדים ובעיות בחשבונאות, הצגת דו''חות כספיים
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
צור יוסי
   

רייך פטל יפעת, רו"ח


תחומי התמחות: ביקורת חשבונות
קורסים: יסודות ביקורת חשבונות
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
unavailable photo
   

רצקובסקי ארנון, רו"ח (MSc) *


תחומי התמחות: חשבונאות פיננסית וניהולית
קורסים: הכרת וניתוח דו''חות כספיים; חשבונאות ניהולית מתקדמת
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*ראש מסלול חשבונאות
רצקובסקי ארנון
   

שרון אורי, רו"ח (MBA)


תחומי התמחות: חשבונאות פיננסית
קורסים: סוגיות במדידה חשבונאית א', מבוא לחשבונאות פיננסית א'+ב'
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
שרון אורי