מוסמך בכלכלה עם התמחות בכלכלה התנהגותית

 ראש התכנית: פרופ' דורון קליגר

על תכנית זו חלות דרישות הלימוד לתואר שני M.Sc משותף עם הטכניון, בשינויים הבאים:

מקצועות ליבה בכלכלה:

מסלול א'                                                 

תיאוריה מיקרו כלכלית 1                   (4 שש"ס)

תיאוריה מיקרו כלכלית 2                   (4 שש"ס)

שיטות מחקר אמפירי                                    (3 שש"ס)

שיטות מתמטיות בכלכלה                    (3 שש"ס)

 

קורסי התמחות:

ניסויי מעבדה ככלי מחקר                              (4 שש"ס)           

סמינר במימון התנהגותי                    (4 שש"ס)

כלכלה התנהגותית ולמידה                   (4 שש"ס)

קורס בחירה בפסיכולוגיה                  (3 שש"ס)

קורס בחירה בכלכלה                                    (3 שש"ס)

 

פרוייקט בכלכלה

     היקפו של הפרויקט ינוע בין היקפה של עבודה סמינריונית לבין היקפה של עבודת גמר מחקרית.

       ציון המעבר המינימאלי לפרויקט הוא 76.

       המקצוע “פרויקט בכלכלה״ יהיה חסום בפני התלמידים במסלול הכולל תזה.

 

משך הלימודים

משך הלימודים לתואר שני במסלול א׳ לא יעלה על שלוש שנים.

משך הלימודים לתואר שני במסלול ב׳ הוא עד שנתיים.