מוסמך בכלכלה עם התמחות במימון לחשבונאים, מל"ח

ראש התכנית: פרופ' דורון קליגר

 דרישות הלימוד

התכנית בנויה ממקצועות ליבה בכלכלה, קורסים בדיווח חשבונאי, וקורסי התמחות בניהול תיקי השקעות. תלמיד העומד בדרישות הקדם של התכנית יחוייב במקצועות לפי מסלול לימודיו, כמתואר להלן. ניתן לעבור ממסלול למסלול לאחר אישור ועדת המ״א החוגית, ועמידה בדרישות החובה במסלול המבוקש. בנוסף, חייב כל תלמיד להשלים את מקצוע הבחירה מלימודי הב״א, “שיטות מתמטיות בכלכלה״, בציון 75 ומעלה, אם לא למד מקצוע זה או דומה לו בלימודיו לתואר הראשון.

 

מסלולי לימוד

מסלול א׳: מסלול זה מחייב כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה), בהנחיית חבר סגל בכיר מהחוג ולימודים בהיקף של 28 שש״ס (ר' פירוט להלן). תכנית מל"ח מחייבת קורסי ליבה בכלכלה (15 שש"ס), קורסים בדיווח חשבונאי ( 5 שש"ס), וקורסי התמחות בניהול תיקי השקעות (8 שש"ס).

מקצועות הלימוד במסלול א׳:

ליבה בכלכלה:

     תיאוריה מיקרו כלכלית 1, (4 שש״ס)

     תיאוריה מיקרו כלכלית 2, (4 שש״ס)

     תיאוריה מאקרו כלכלית 1, (4 שש״ס)

     שיטות מתמטיות בכלכלה, (3 שש״ס)

 

קורסים בדיווח חשבונאי:

דו"חות מאוחדים ובעיות בחשבונאות, (5 שש"ס)

 

קורסי התמחות בניהול תיקי השקעות:

סמינריון בניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים/ סמינר בחקר מאורעות במימון, (4 שש"ס)

סמינר אקונומטרי בבנייה וניהול תיקי השקעות (4 שש"ס)

 

מסלול ב': מסלול זה מחייב כתיבת "פרויקט בכלכלה" ולימודים נוספים בהיקף של 36 שש"ס (מקצועות ליבה בכלכלה בהיקף 15 שש"ס, קורסים בדיווח חשבונאי בהיקף 13 שש"ס, וקורסי התמחות בניהול תיקי השקעות, בהיקף של 8 שש"ס).

מקצועות הלימוד במסלול ב׳:

ליבה בכלכלה:

     תיאוריה מיקרו כלכלית 1, (4 שש״ס)

     תיאוריה מאקרו כלכלית 1, (4 שש״ס)

     דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית, (4 שש״ס)

     שיטות מתמטיות בכלכלה, (3 שש״ס)

 

קורסים בדיווח חשבונאי:

דו"חות מאוחדים ובעיות בחשבונאות, (5 שש"ס)

דו"חות כספיים המתפרסמים לציבור, (3 שש"ס)

הצגת דו"חות כספיים, (5 שש"ס)

 

קורסי התמחות בניהול תיקי השקעות:

סמינריון בניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים / סמינר בחקר מאורעות במימון, (4 שש"ס)

סמינר אקונומטרי בבנייה וניהול תיקי השקעות, (4 שש"ס)

 

הערה: הוועדה החוגית לתואר שני תוכל לפטור תלמידים אשר עמדו בהצלחה בלימודי המקצועות "דו"חות מאוחדים ובעיות בחשבונאות" (5 שש"ס) ," דו"חות כספיים המתפרסמים לציבור" (3 שש"ס), ו-"הצגת דו"חות כספיים", הניתנים במסגרת שנה ד', ממקצועות אלו. הפטור יותנה בממוצע ציונים תקין, כפי שייקבע ע"י הוועדה, ובאישור הרשות ללימודים מתקדמים. במקרה זה, יימנו השעות, אך לא הציונים, במניין הכשרת התלמיד.