מוסמך בכלכלה עם התמחות במימון לחשבונאים, מל"ח

ראש התכנית: פרופ' דורון קליגר

 

מטרת התכנית היא להכשיר מוסמכים למחקר ברמה אקדמאית, לתפקידים כלכליים בכירים ובפרט לתפקידי מימון וניהול להשקעות.

תכנית זו מציעה:

העמקת הידע המחקרי/אקדמי בכלכלה,

קבלת הכשרה המשלבת אופי אקדמי ועסקי,

הכרות מעמיקה עם תכנים הנדרשים לייעוץ השקעות, לשיווק השקעות ולניהול תיקי השקעות,

למוסמכי התכנית מוענק התואר "מוסמך בכלכלה" עם התמחות במימון  ההתמחות מצוינת בספח התמחות המוצמד לאישור הזכאות.

 

תלמיד העומד בדרישות הקדם של התכנית יחוייב במקצועות לפי מסלול לימודיו, כמתואר להלן. ניתן לעבור ממסלול למסלול לאחר אישור ועדת המ״א החוגית, ועמידה בדרישות החובה במסלול המבוקש. בנוסף, חייב כל תלמיד להשלים את מקצוע הבחירה מלימודי הב״א, “שיטות מתמטיות בכלכלה״,  אם לא למד מקצוע זה או דומה לו בלימודיו לתואר הראשון.

 

 

תנאי קבלה לבוגרי כלכלה חשבונאות

תכנית המוסמך בכלכלה עם התמחות במימון מאפשרת לבוגרי כלכלה במגמת חשבונאות לרכוש תואר מתקדם בעל זיקה מקצועית להכשרה בראיית חשבון, ולשלב לימודים עם עבודה או התמחות בראיית חשבון.

 

בקשות קבלה לתכנית התמחות במימון יתקבלו מבוגרי תואר ראשון בכלכלה במגמת חשבונאות אשר ממוצע ציוניהם בתואר הראשון הוא 78 לפחות, או בוגרי תואר דו חוגי בכלכלה וחשבונאות, בציון משוקלל של 78 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד.

תנאי קבלה לבוגרי כלכלה

בקשות קבלה לתכנית התמחות במימון יתקבלו מבוגרי תואר ראשון בכלכלה אשר ממוצע ציוניהם בתואר הראשון הוא 80 לפחות, או בוגרי תואר דו חוגי בכלכלה, בציון משוקלל של 80 לפחות  בכל אחד מחוגי הלימוד.

 

דרישות הלימוד לבוגרי כלכלה חשבונאות

 

מסלולי לימוד

מסלול א׳:  מסלול זה מחייב כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה), בהנחיית חבר סגל בכיר מהחוג ולימודים בהיקף של 28 שש״ס (ר' פירוט להלן). תכנית זו מחייבת קורסי ליבה בכלכלה (15 שש"ס), קורסים בדיווח חשבונאי ( 5 שש"ס), וקורסי התמחות בניהול תיקי השקעות (8 שש"ס).

מקצועות הלימוד במסלול א׳:

ליבה בכלכלה:

    תיאוריה מיקרו כלכלית 1, (4 שש״ס)

    תיאוריה מיקרו כלכלית 2, (4 שש״ס)

    תיאוריה מאקרו כלכלית 1, (4 שש״ס)

    שיטות מתמטיות בכלכלה, (3 שש״ס)

 

קורסים בדיווח חשבונאי:

דו"חות מאוחדים ובעיות בחשבונאות, (5 שש"ס)

 

קורסי התמחות בניהול תיקי השקעות:

סמינר בחקר מאורעות במימון, (4 שש"ס)

סמינר אקונומטרי בבנייה וניהול תיקי השקעות (4 שש"ס)

 

מסלול ב': מסלול זה מחייב כתיבת "פרויקט בכלכלה" ולימודים נוספים בהיקף של 36 שש"ס (מקצועות ליבה בכלכלה בהיקף 15 שש"ס, קורסים בדיווח חשבונאי בהיקף 13 שש"ס, וקורסי התמחות בניהול תיקי השקעות, בהיקף של 8 שש"ס).

מקצועות הלימוד במסלול ב׳:

ליבה בכלכלה:

    תיאוריה מיקרו כלכלית 1, (4 שש״ס)

    תיאוריה מאקרו כלכלית 1, (4 שש״ס)

    דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית, (4 שש״ס)

    שיטות מתמטיות בכלכלה, (3 שש״ס)

 

קורסים בדיווח חשבונאי:

דו"חות מאוחדים ובעיות בחשבונאות, (5 שש"ס)

דו"חות כספיים המתפרסמים לציבור, (3 שש"ס)

הצגת דו"חות כספיים, (5 שש"ס)

 

קורסי התמחות בניהול תיקי השקעות:

סמינר בחקר מאורעות במימון, (4 שש"ס)

סמינר אקונומטרי בבנייה וניהול תיקי השקעות, (4 שש"ס)

 

הערה: הוועדה החוגית לתואר שני תוכל לפטור תלמידים אשר עמדו בהצלחה בלימודי המקצועות "דו"חות מאוחדים ובעיות בחשבונאות" (5 שש"ס) ," דו"חות כספיים המתפרסמים לציבור" (3 שש"ס), ו-"הצגת דו"חות כספיים", הניתנים במסגרת שנה ד', ממקצועות אלו. הפטור יותנה בממוצע ציונים תקין, כפי שייקבע ע"י הוועדה, ובאישור הרשות ללימודים מתקדמים. במקרה זה, יימנו השעות, אך לא הציונים, במניין הכשרת התלמיד.

 

דרישות הלימוד לבוגרי כלכלה

התכנית בנויה ממקצועות ליבה בכלכלה, קורסים במימון, וקורסי התמחות בניהול תיקי השקעות. תלמיד העומד בדרישות הקדם של התכנית יחוייב במקצועות לפי מסלול לימודיו, כמתואר להלן. ניתן לעבור ממסלול למסלול לאחר אישור ועדת המ״א החוגית, ועמידה בדרישות החובה במסלול המבוקש. בנוסף, חייב כל תלמיד להשלים את מקצוע הבחירה מלימודי הב״א, “שיטות מתמטיות בכלכלה"  אם לא למד מקצוע זה או דומה לו בלימודיו לתואר הראשון.

מסלולי לימוד

מסלול א׳:  מסלול זה מחייב כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה), בהנחיית חבר סגל בכיר מהחוג ולימודים בהיקף של 30 שש״ס (ר' פירוט להלן). תכנית התמחות במימון  מחייבת קורסי ליבה בכלכלה (15 שש"ס), קורסי התמחות במימון ( 7 שש"ס), וקורסי התמחות בניהול תיקי השקעות (8 שש"ס).

מקצועות הלימוד במסלול א׳:

ליבה בכלכלה:

    תיאוריה מיקרו כלכלית 1, (4 שש״ס)

    תיאוריה מיקרו כלכלית 2, (4 שש״ס)

    תיאוריה מאקרו כלכלית 1, (4 שש״ס)

    שיטות מתמטיות בכלכלה, (3 שש״ס)

 

קורסי התמחות במימון*:

סמינר במימון התנהגותי  (4 שש"ס)

תחרויות, מכרזים ומנגנוני הקצאה ( 3 שש"ס)

 

*וועדת המ"א החוגית עשויה לשנות מעת לעת את קורסי ההתמחות.

 

קורסי התמחות בניהול תיקי השקעות:

סמינר בחקר מאורעות במימון, (4 שש"ס)

סמינר אקונומטרי בבנייה וניהול תיקי השקעות (4 שש"ס)

 

מסלול ב':  מסלול זה מחייב כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה), בהנחיית חבר סגל בכיר מהחוג ולימודים בהיקף של 35 שש״ס (ר' פירוט להלן). מקצועות ליבה בכלכלה (15 שש"ס), קורסי התמחות במימון ( 13 שש"ס), וקורסי התמחות בניהול תיקי השקעות (8 שש"ס).

מקצועות הלימוד במסלול ב׳:

ליבה בכלכלה:

    תיאוריה מיקרו כלכלית 1, (4 שש״ס)

    תיאוריה מאקרו כלכלית 1, (4 שש״ס)

    דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית, (4 שש״ס)

    שיטות מתמטיות בכלכלה, (3 שש״ס)

 

קורסי התמחות במימון*:

סמינר במימון התנהגותי  (4 שש"ס)

תחרויות, מכרזים ומנגנוני הקצאה ( 3 שש"ס)

נושאים נבחרים בבנקאות ( 3 שש"ס)

כלכלה פיננסית ומשברים פיננסיים ( 3 שש"ס)

 

*וועדת המ"א החוגית עשויה לשנות  מעת לעת את קורסי ההתמחות.

 

קורסי התמחות בניהול תיקי השקעות*:

סמינר בחקר מאורעות במימון, (4 שש"ס)

סמינר אקונומטרי בבנייה וניהול תיקי השקעות, (4 שש"ס)