כלכלה ומשפטים

תכנית הלימודים המשותפת לכלכלה דו־חוגי ומשפטים

            תכנית זו הינה ייחודית ומשלבת בתוכה לימודי כלכלה ומשפטים. הלומדים חייבים לעמוד בתנאי הקבלה של הפקולטה למשפטים ושל החוג לכלכלה. תלמיד שסיים את לימודיו בחוג לכלכלה ובפקולטה למשפטים יקבל תואר בוגר במשפטים ותואר בוגר בכלכלה בתכנית המשותפת בכלכלה ומשפטים.

 

 

תכנית הלימודים בתכנית המשותפת לכלכלה ומשפטים

1) לימודי חובה בסיסיים:                                         דרישות קדם        

מבוא לכלכלה א׳                 ש״ת       5 שש״ס  4 נ׳

מבוא לכלכלה ב׳                 ש״ת       5 שש״ס  4 נ׳ — מבוא לכלכלה א׳

יסודות החשבונאות למשפטים  ש״ת       4 שש״ס  3 נ׳  

מיקרו כלכלה א׳                  ש״ת       5 שש״ס  5 נ׳ — מבוא לכלכלה ב׳, אינפי ב׳

מיקרו כלכלה ב׳                  ש״ת       5 שש״ס  5 נ׳ — מיקרו א׳               

מאקרו כלכלה א׳                 ש״ת       5 שש״ס  5 נ׳ — מבוא לכלכלה ב׳, אינפי ב׳

מאקרו כלכלה ב׳                 ש״ת       5 שש״ס  5 נ׳ — מאקרו א׳

יסודות המימון                   ש׳         4 שש״ס  3 נ׳ — מבוא לכלכלה ב׳

כלכלת ישראל                    ש׳         3 שש״ס  3 נ׳ — מיקרו ב׳, מאקרו ב׳

סמינריון                          ס׳          6 שש״ס  6 נ׳ — מיקרו ב׳, מאקרו ב׳

2) לימודי יסוד כמותיים:                              

חשבון אינפיניטיסמלי א׳        ש״ת       5 שש״ס  4 נ׳

חשבון אינפיניטיסמלי ב׳        ש״ת       5 שש״ס  4 נ׳ — אינפי א׳

מבוא למודלים לינארים         ש״ת       5 שש״ס  3 נ׳ — מבוא לסטטיסטיקה,                                                                                                   מבוא לכלכלה

" דרך הרוח "                                                          2   נ'    

            סה״כ כללי                                    56 נ׳