כלכלה ומינהל עסקים

 

תכנית הלימודים במסלול חד־חוגי —מינהל עסקים

 

1) לימודי חובה בסיסיים:                             דרישות קדם        

מבוא לכלכלה א׳     ש״ת       5 שש״ס  4 נ׳

מבוא לכלכלה ב׳     ש״ת       5 שש״ס  4 נ׳ — מבוא לכלכלה א׳

יסודות חשבונאות    ש״ת       4 שש״ס  3 נ׳

מבוא לחשבונאות ניהולית ש״ת 4 שש״ס 3 נ׳

מיקרו כלכלה א׳      ש״ת       5 שש״ס  5 נ׳ — מבוא לכלכלה ב׳, אינפי ב׳

מיקרו כלכלה ב׳      ש״ת       5 שש״ס  5 נ׳ — מיקרו א׳

מאקרו כלכלה א׳     ש״ת       5 שש״ס  5 נ׳ — מבוא לכלכלה ב׳, אינפי ב׳

מאקרו כלכלה ב׳     ש״ת       5 שש״ס  5 נ׳ — מאקרו א׳   

מבוא לאקונומטריקה            ש״ת       4 שש״ס  3 נ׳ — מבוא למודלים לינאריים

כלכלת ישראל        ש׳         3 שש״ס  3 נ׳ — מיקרו ב׳, מאקרו ב׳

סמינריון              ס׳          6 שש״ס  6 נ׳ — מיקרו ב׳ , מאקרו ב׳

                                                           

2) לימודי יסוד כמותיים:                              דרישות קדם        

חשבון איניפיטיסמלי א׳         ש״ת       5 שש״ס  4 נ׳

חשבון איניפיטיסמלי ב׳         ש״ת       5 שש״ס  4 נ׳ — אינפי א׳

מבוא להסתברות                 ש״ת       5 שש״ס  3 נ׳

מבוא לסטטיסטיקה              ש״ת       5 שש״ס  3 נ׳ — מבוא להסתברות

מבוא למודלים לינאריים        ש״ת       5 שש״ס  3 נ׳ — מבוא לסטטיסטיקה,

                                                                     מבוא לכלכלה ב׳

3) לימודי חובה במגמת ההתמחות:

הערות:

מבוא לניהול                       ש׳       3 שש״ס   3 נ׳

מבוא לשיווק                       ש׳       3 שש״ס   3 נ׳ — מבוא לכלכלה  ב׳

משפט עסקי                       ש׳       3 שש״ס   3 נ׳ — מבוא לכלכלה ב׳

יסודות המימון                     ש״ת       5 שש״ס  3 נ׳— מבוא לכלכלה ב׳

מבוא לחקר ביצועים             ש״ת      5 שש״ס  3 נ׳

שוק ההון וניתוח ני״ע            ש׳       3 שש״ס   3 נ׳ —מיקרו ב׳; יסודות המימון

4) קורסי בחירה:                                                   

מקצועות בחירה מקבוצה א׳   ש׳         3 שש״ס  3 נ׳

מקצועות בחירה מקבוצה ב׳   ש׳         3 שש״ס  3 נ׳

            סה״כ כללי:                                   120 נ׳

 

 

 

שנה א׳ סמסטר א׳ מבוא לכלכלה א'   חשבון אינפי א' מבוא להסתברות יסודות חשבונאות
סמסטר ב׳ מבוא לכלכלה ב' חשבון אינפי ב' מבוא לסטטיסטיקה  תמחיר וחשבונאות ניהולית למנהעס מבוא לניהול
שנה ב׳ סמסטר א׳ מיקרו כלכלה א' מאקרו כלכלה א' מבוא למודלים לינאריים   מבוא לשיווק
סמסטר ב׳ מיקרו כלכלה ב' מאקרו כלכלה ב' מבוא לאקונומטריקה משפט עסקי יסודות המימון מבוא לחקר ביצועים
שנה ג׳ סמסטר א׳ כלכלת ישראל 5 קורסי בחירה מהחוג מקבוצה ב 4 קורסי בחירה מהחוג מקבוצה א סמינריון
סמסטר ב׳ שוק ההון וניתוח ני"ע