כלכלה ופיתוח באסיה

תכנית משותפת לחוג לכלכלה והחוג ללימודי אסיה במתווה דו-חוגי:

החוג לכלכלה והחוג ללימודי אסיה משיקים מתווה דו-חוגי מובנה המקנה לתלמידיו ידע וכלים אנליטיים ברמת תואר ראשון בכלכלה, ידע אמפירי וקונצפטואלי על מדינות אסיה וחקר האזור, וידע וכלים קונצפטואלים ממוקדים בנושא פיתוח כלכלי ופוליטי במדינות אסיה.

המתווה מיועד לסטודנטים המבקשים לשלב לימודי בסיס יסודיים בכלכלה והיכרות מעמיקה עם תהליכים כלכליים, פוליטיים ועסקיים באזור אסיה.

המתווה כולל קורסי מבוא משני החוגים, קורסים ייעודיים המתמקדים בסוגיות ליבה של המתווה הדו-חוגי בכלכלה ובלימודי אסיה, ומבחר מוגדר של קורסי בחירה בהתאם למוקדי העניין של התכנית.

המתווה כולל אפשרות להתנסות מעשית במסגרת לימודי התואר, אפשרויות השתלבות בתכניות חילופי סטודנטים ומלגות לימודים במדינות אסיה, וחשיפה למגזר העסקי והציבורי בתחומים הרלוונטיים.

המתווה פתוח להרשמה החל משנה"ל תשפ"ב ובוגריו זכאים לתעודת בוגר/ת המסלול הדו-חוגי בכלכלה ובלימודי אסיה.

תכנית משותפת לחוג לכלכלה והחוג ללימודי אסיה במתווה דו-חוגי:

החוג לכלכלה והחוג ללימודי אסיה משיקים מתווה דו-חוגי מובנה המקנה לתלמידיו ידע וכלים אנליטיים ברמת תואר ראשון בכלכלה, ידע אמפירי וקונצפטואלי על מדינות אסיה וחקר האזור, וידע וכלים קונצפטואלים ממוקדים בנושא פיתוח כלכלי ופוליטי במדינות אסיה.

המתווה מיועד לסטודנטים המבקשים לשלב לימודי בסיס יסודיים בכלכלה והיכרות מעמיקה עם תהליכים כלכליים, פוליטיים ועסקיים באזור אסיה.

המתווה כולל קורסי מבוא משני החוגים, קורסים ייעודיים המתמקדים בסוגיות ליבה של המתווה הדו-חוגי בכלכלה ובלימודי אסיה, ומבחר מוגדר של קורסי בחירה בהתאם למוקדי העניין של התכנית.

המתווה כולל אפשרות להתנסות מעשית במסגרת לימודי התואר, אפשרויות השתלבות בתכניות חילופי סטודנטים ומלגות לימודים במדינות אסיה, וחשיפה למגזר העסקי והציבורי בתחומים הרלוונטיים.

המתווה פתוח להרשמה החל משנה"ל תשפ"ב ובוגריו זכאים לתעודת בוגר/ת המסלול הדו-חוגי בכלכלה ובלימודי אסיה.

תכנית הלימודים תחת החוג לכלכלה

 • מבוא לכלכלה א'
 • מבוא לכלכלה ב'
 • חשבון אינפ' א'
 • חשבון אינפ' ב'
 • מבוא להסתברות
 • מבוא לסטטיסטיקה
 • מבוא לשפת R
 • כתיבה אקדמית
 • מיקרו כלכלה א'
 • מיקרו כלכלה ב'
 • מאקרו כלכלה א'
 • מבוא לאקונומטריה א'
 • בחירה: מאקרו כלכלה ב' או מבוא לאקונומטריה ב'
 • סמינריון א'
 • סמינריון ב'
 • יסודות המימון
 • בחירה: יסודות החשבונאות או תמחיר וחשבונאות ניהולית או מבוא לשיווק או משפט עסקי
 • בחירה: צמיחה כלכלית ואי-שוויון (3 נ"ז) או מאקרו כלכלה ב'* (4 נ"ז) או מבוא לאקונומטריה ב'* (4 נ"ז)

 

סה"כ: 59 או 60 נ"ז (בהתאם לבחירת קורס הבחירה)

הערות:

* הבחירה באחד הקורסים הללו תיעשה בהתאם לקורס הבחירה שנלמד בשנה ב'.

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE